Spring navigation over
Indhold start

Krav om at anmelde ejerskifte af personlifte til Arbejdstilsynet

Dato08.12.2015
Nummer498

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Virksomheder har i dag pligt til at anmelde ejerskifte er personlifte, også kaldet arbejdsplatforme, til Arbejdstilsynet. Samtidig skal virksomheder melde til Arbejdstilsynet, når disse personlifte benyttes. Der forekommer derfor en unødvendig dobbeltregulering.

Berørte virksomheder

Virksomheder der bruger personlifte

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at kravet til at anmelde ejerskifte fjernes. Således opretholdes udelukkende kravet om at anmelde om brug af liften. Dermed vil brugen af personlifte blive på linje med kravene for brug af stilladser.

Forslaget gennemføres.

Virksomhedsforum har foreslået, at kravet til at anmelde ejerskifte af løfteredskaber til personløft fjernes. Således opretholdes udelukkende kravet om at anmelde brug af liften. Dermed vil brugen af personlifte være på linje med kravene for brug af stilladser. Der er krav om at løfteredskaber der er indrettet til personløft, skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Der skal ske anmeldelse ved ejerskifte, væsentlig ombygning eller reparation og ved ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af flytbare løfteredskaber.

Det vurderes af Arbejdstilsynet, at anmeldelseskrav ved ejerskifte ikke har nogen effekt på sikkerheden ved anvendelse af disse. Forslaget vil derfor blive gennemført.

Anmeldelseskravet er indført i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler af den 15. dec. 1992.

Forslag om fjernelse af anmeldelse til Arbejdstilsynet ved ejerskifte, gennemføres ved at ændre bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Det forventes at ændring til bekendtgørelsen kan træde i kraft 1. januar 2017.

Forslaget er implementeret i 2018

Virksomhedsforum har foreslået, at kravet om anmeldelse af ejerskifte på løfteredskaber til personløft fjernes.

Hidtil har der været krav om, at løfteredskaber, der er indrettet til personløft, skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Anmeldelse skulle ske ved ejerskifte, væsentlig ombygning eller reparation og ved ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af flytbare løfteredskaber.

Arbejdstilsynet har vurderet, at anmeldelseskrav ved ejerskifte ikke har nogen effekt på sikkerheden ved anvendelse af disse. Forslaget er derfor gennemført. Arbejdstilsynet har således udstedt en ændringsbekendtgørelse, der ophæver kravet om anmeldelse af ejerskifte på personlifte pr. 1. juli 2018.