Spring navigation over
Indhold start

Synligt beregningsgrundlag ved lønrefusion

Dato08.12.2015
Nummer500

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er svært for virksomhederne at gennemskue om, de får den rigtige sum tilbage fra Udbetaling Danmark og barsel.dk, fx i forbindelse med sygemelding af medarbejdere og medarbejdernes barsel. En virksomhed oplyser, at eksempelvis ingen ved henvendelse til Udbetaling Danmark har kunnet oplyse beregningen – eller specifikationen – af det beløb, som virksomheden har fået refunderet.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder ved sygemelding og barsel

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Udbetaling Danmark og Barsel.dk i forbindelse med pengerefusionen fremover oplyser om den bagvedlæggende beregning.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

ATP har oplyst følgende om de oplysninger, som arbejdsgiverne modtager/kan tilgå i forbindelse med en medarbejders barsel. Oplysninger mv. er 1) i forhold til udbetaling af refusion af barselsdagpenge og 2) udbetaling fra barselsudligningsordningen.

Udbetaling Danmarks udbetaling af barselsdagpenge efter barselsloven:

Arbejdsgiver opstarter sagen ved selv at indtaste lønoplysninger, arbejdstid, fraværsperiode og fraværsårsag i NemRefusion.

Udbetaling Danmark tjekker, om oplysningerne stemmer overens med oplysningerne i eIndkomst.

Er det tilfældet, beregner systemet refusion på baggrund af de oplysninger, som arbejdsgiven selv har indtastet. Er dette ikke tilfældet, sender Udbetaling Danmark en partshøring, hvor arbejdsgiveren har mulighed for at korrigere de oplysninger, som Udbetaling Danmark har modtaget.

På baggrund af de tilgængelige oplysninger (som udgangspunkt selvindtastede) beregner systemet refusion og udbetaler til arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren modtager en udbetalingsspecifikation med et referencenummer, som kan anvendes til at slå op i Nemrefusion og se, hvilke oplysninger refusionen er beregnet ud fra. Her kan ses den konkrete udbetaling til alle cpr.nr, der er registreret på barselsdagpenge, oversigt over perioden, selve beløbet, sum af alle beløb til den pågældende person mv. Arbejdsgiveren kan ikke se selve regnestykket bag refusionen. Ønsker arbejdsgiveren at få denne oplysning, kan arbejdsgiveren ringe til Udbetaling Danmark, hvor kunderådgiverne kan finde oplysningen i systemet.

ATP har oplyst, at de som følge af dette forslag nu er opmærksomme på, at ikke alle virksomheder åbenbart har kunnet modtage denne information, hvorfor de pt. er ved at udarbejde en instruks til kunderådgiverne, så det bør være muligt for alle at fremfinde de nødvendige oplysninger i systemet.

ATP er ved at udvikle et nyt barselsdagpengesystem, og ønsket om fremover at kunne se beregningsgrundlaget for barselsdag-pengerefusion er overgivet til ATP, der vil afklare, hvilke oplysninger der kan stilles til rådighed for arbejdsgiver i det nye system. Det tilstræbes at udvikle denne funktionalitet i løbet af 2017.

Oplysninger fra barselsudligningsordningen Barsel.dk

Barsel.dk udbetaler automatisk kompensation på baggrund af de oplysninger, som Udbetaling Danmark anvender til beregning af refusion til arbejdsgiverne. Arbejdsgiverne skal derfor ikke ansøge om kompensation i Barsel.dk, denne indsættes automatisk på Nemkonto.

Ønskes oplysninger om udbetalinger, kan virksomheden logge ind på virk.dk med eget cvr.nr og klikke på ”se udbetalinger”, hvorved alle udbetalinger til virksomheden fra Barsel.dk. ses fordelt på cpr. nr. og periode. Arbejdsgiveren kan klikke på ”se barselssager”, og får her et billede af, hvordan der beregnes. På oversigtsbilledet ses alle datoer for barselsfravær, og det beløb arbejdsgiveren modtager pr. dag. Trykker arbejdsgiveren på selve beløbet (som er understreget) fremgår de anvendte oplysninger, der er beregnet ud fra: Orlovstype, timer, arbejdstimer og timeløn. Der er mouse-over med hjælpetekster. Selve regnestykket med minus, plus mv. er vist – som et klassisk opstillet regnestykke med de enkelte trin for sig.

Er disse oplysninger ikke tilstrækkelige, kan arbejdsgiveren ringe til Barsel.dk og få en uddybende forklaring. Kunderådgiveren kan tilgå endnu flere oplysninger om orlovsperiode, antal klip anvendt mv. ved ekstra opslag i SAP og oplyse dette i telefonen.

Denne del af forslaget gennemføres, idet det vurderes at de efterlyste beregninger allerede findes tilgængelige på Barsel.dk.

Nyt barselsdagpengesystem forventes klar ultimo 2016 og den nye funktionalitet i løbet af 2017.

Forslaget er ikke implementeret

Virksomhedsforum foreslår, at Udbetaling Danmark og Barsel.dk i forbindelse med refusionsudbetalinger fremover oplyser om den bagvedliggende beregning.

Udbetaling Danmark har oplyst, at implementeringen ikke gennemføres i 2018 som forventet, idet Udbetaling Danmark har erfaret, at forslaget forudsætter systemændring. Udbetaling Danmark forventer i stedet, at forslaget implementeres i første halvår 2019.

Med det synlige beregningsgrundlag bliver det lettere for virksomhederne at forstå, hvordan Udbetaling Danmark er nået frem til afgørelsen om, hvor meget der skal udbetales i lønrefusion