Spring navigation over
Indhold start

Større fleksibilitet ift. midlertidige parkeringstilladelser

Dato08.12.2015
Nummer504

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det er meget svært for hoteller at få tilladelse til midlertidige parkeringsområder i forbindelse med store events eller begivenheder, og i de større byer oplever hotellerne, at kommunerne ofte er ufleksible i forhold til at give midlertidige parkeringstilladelser.

Midlertidige parkeringstilladelser er imidlertid et vigtigt element i tiltrækning af større events, da det giver arrangører og gæster mulighed for – let og ubesværet – at komme til og fra eksempelvis lokale byfester og markeder, samt begivenheder på hoteller, konferencesteder eller andre venues. De midlertidige parkeringstilladelser har derfor på sin vis stor betydning for de lokale erhvervsdrivendes omsætning og understøttelsen af lokale festligheder, begivenheder og øvrige større initiativer.

Berørte virksomheder

Hoteller, konferencesteder, venues og øvrige lokale erhvervsdrivende ved større begivenheder.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at problemstillingen med midlertidige parkeringstilladelser indgår i regeringens arbejde med en national turismestrategi med henblik på at gøre det lettere at opnå en midlertidig parkeringstilladelse. Eksempelvis ved at tillade en større grad af fleksibilitet i udstedelsen af parkeringstilladelserne. Ved udstedelse af de midlertidige p-tilladelser, skal der tages hensyn til fremkommelighed i byerne, mulighed for vareudbringning mv.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres i mindre grad.

De gældende regler for parkering overordnet set giver de enkelte kommuner de fornødne redskaber til at varetage eksempelvis erhvervsrettet hensyn ved udstedelse af midlertidige parkeringstilladelser.

Transport- og Bygningsministeriet har derfor rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening for at høre, hvordan proceduren for at opnå midlertidige parkeringstilladelser kan gøres lettere. Kommunernes Landsforening har oplyst, at emnet kræver stor lokal viden og bevågenhed, som næppe kan realiseres lige så fleksibelt gennem nye nationale regler. De gør desuden opmærksom på, at turistfremme har stort kommunalt fokus, ikke mindst i de større byer. På den baggrund kan regeringen ikke anbefale, at problemet søges løst ved gennemførelse af nye, nationale regler.

Regeringen vil skrive til kommunerne vedr. problemstillingen og opfordre kommunerne til at gøre proceduren for at opnå en midlertidig parkeringstilladelse mere fleksibel. Samtidigt opfordres navnlig de større kommuner til, at problemstillingen drøftes i relevante samarbejdsfora med det lokale erhvervsliv – fx i et relevant turismeforum. Samtidig ønsker Transport- og Bygningsministeriet bidrag fra Virksomhedsforum, så det kan præciseres, hvilke problemer virksomhederne konkret oplever, når de søger om midlertidige parkeringstilladelser. Virksomhedsforum opfordres derfor til at indsende bidrag, så dette kan medtages i en skrivelse til kommunerne.

Forslaget er ikke implementeret

Ministeriet har tidligere tilkendegivet at ville skrive til kommunerne vedr. problemstillingen og opfordre kommunerne til at gøre proceduren for at opnå en midlertidig parkeringstilladelse mere fleksibel.

Et brev vil blive sendt i foråret 2019.