Spring navigation over
Indhold start

CVR og Selskabsnavn på alle henvendelser fra ERST

Dato08.12.2015
Nummer505

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Når der foretages ændringer af selskaber i CVR-registret modtager virksomheden en kvitteringsmail på ændringerne. Denne kvitteringsmail indeholde en kode, eks. XYZ15923YF. Senere modtager samme virksomhed en regning på ændringerne, hvori der henvises til samme kode. Hverken i kvitteringsmailen eller på regningen er det anført hvilket selskab (CVR-nr. eller selskabsnavn). En advokatvirksomhed fortæller, at det i praksis betyder, at de skal bruge tid og ressourcer på at sammenholde koder i diverse kvitteringsmails og regninger og eventuelle rykkere, for at kunne fakturere deres kunder korrekt for de ændringer i CVR-registret, de foretager på vegne af deres kunder.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder der foretager ændringer i CVR-registret – enten på egen hånd eller for andre virksomheder

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at Erhvervsstyrelsen fremadrettet oplyser selskabsnavn og CVR nr. på hhv. kvitteringsmails, regninger og evt. rykkere således, at det bliver lettere og hurtigere for virksomhederne at sammenholde ændringer i CVR-registret med regninger og evt. rykkere på disse ændringer.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres.

Erhvervsstyrelsen sender en række meddelelser i forbindelse med et selskabs registrering i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Selskabets navn og CVR-nummer fremgår sammen med sagsnummeret af alle sagsrelaterede meddelelser. Dog fremgår CVR-nummeret ikke af den første kvittering for indberetning ved start af et selskab. Denne meddelelse indeholder kun selskabets navn, da CVR-nummeret på dette tidspunkt endnu ikke er tildelt.

Ved opkrævning af registreringsgebyr kan brugeren selv vælge at blive faktureret med en separat faktura for det pågældende køb eller at få tilsendt en faktura på seneste måneds køb. Hvis brugeren vælger en separat faktura for det pågældende køb fremgår sagsnummer, navn og CVR-nummer tilknyttet registreringen. På månedsfakturaen komprimeres oplysningerne for det enkelte køb, således at der her kun fremgår sagsnummer ved start af selskab.

Erhvervsstyrelsen udvikler i øjeblikket en løsning, der sikrer, at de ønskede oplysninger om selskabsnavn og CVR-nummer også er let tilgængelige for de brugere, der vælger månedsfakturaer. Tilpasningen af månedsfakturaen indgår som en del af udviklingen af et større sagssystem med afhængigheder til styrelsens øvrige systemer. Grundet disse afhængigheder forventes løsningen først at være færdigudviklet og klar til brug i 3. kvartal 2017.

Forslaget er implementeret i 2017.

Erhvervsstyrelsen sender en række meddelelser i forbindelse med et selskabs registrering i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Selskabets navn og CVR-nummer fremgår sammen med sagsnummeret af alle sagsrelaterede meddelelser. Dog fremgår CVR-nummeret ikke af den første kvittering for indberetning ved start af et selskab. Denne meddelelse indeholder kun selskabets navn, da CVR-nummeret på dette tidspunkt endnu ikke er tildelt.

Ved opkrævning af registreringsgebyr kan brugeren selv vælge at blive faktureret med en separat faktura for det pågældende køb eller at få tilsendt en faktura på seneste måneds køb. Hvis brugeren vælger en separat faktura for det pågældende køb fremgår sagsnummer, navn og CVR-nummer tilknyttet registreringen.

Erhvervsstyrelsen har ultimo august 2017 udviklet en løsning, der sikrer, at de ønskede oplysninger om selskabsnavn og CVR-nummer også er let tilgængelige for de brugere, der vælger månedsfakturaer.