Spring navigation over
Indhold start

Lettere anmeldelse af gravearbejde

Nummer508

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Ved nedgravning af kloakker, vandrør, ledninger etc. er entreprenøren pålagt at anmelde dette til ”andre interessenter”, i tilfælde af, at andre gerne vil benytte lejligheden til at have adgang til nedgravet infrastruktur. Der er imidlertid ingen beskrivelse af, hvordan ”andre interessenter” defineres eller kontaktes.

Berørte virksomheder

Entreprenørvirksomheder der udfører gravearbejde.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at alle interessenter selv skal registrere sig i LER (LedningsEjerRegistret), og at anmelderser om planlagt gravearbejde kun skal anmeldes dér. Samtidig bør LER-informationer standardiseres gennem DS.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 fra maj 2016 indeholder initiativ 6.3 udveksling af data om nedgravet infrastruktur. Initiativet skal overordnet set gøre det nemmere og billigere for virksomheder at forberede, grave og vedligeholde nedgravet infrastruktur i Danmark, samt reducere generne ved gravearbejde for det omkringliggende samfund. Etablering af en digital platform skal muliggøre, at oplysninger om nedgravet infrastruktur automatisk kan deles og hentes på tværs af digitale systemer i forbindelse med planlægning af nye gravearbejder.

Som led i den konkrete udmøntning af initiativet etableres endvidere et såkaldt samgravningsmodul, der understøtter effektiv koordinering af gravearbejder og lettere anmeldelse af gravearbejde blandt forsyningsselskaber, entreprenører mv., som alle er retligt forpligtet til at forespørge i Ledningsejerregisteret (LER) forud for et gravearbejde.

Initiativet indeholder endvidere en standardisering af ledningsoplysninger. I den forbindelse vil Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) deltage i revideringen af DS 462: Registrering af ledninger med henblik på at sikre et fornuftigt samspil mellem LER og en revideret standard fra Dansk Standard fremadrettet.

Det samlede initiativ vurderes at kunne udvikles og etableres med henblik på idriftsættelse 1. halvår 2019.

En løsning til koordinering af gravearbejde er imidlertid en prioriteret aktivitet, som vil blive søgt realiseret tidligere i projektperioden.

Forslaget er implementeret i 2017.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 fra maj 2016 indeholder initiativ 6.3 udveksling af data om nedgravet infrastruktur. Initiativet skal overordnet set gøre det nemmere og billigere for virksomheder at forberede, gravearbejde og vedligeholde nedgravet infrastruktur i Danmark, samt reducere generne ved gravearbejde for det omkringliggende samfund. Etablering af en digital platform skal muliggøre, at oplysninger om nedgravet infrastruktur automatisk kan deles og hentes på tværs af digitale systemer i forbindelse med planlægning af nye gravearbejder.

Som led i den konkrete udmøntning af initiativet etableres endvidere et såkaldt samgravningsmodul, der understøtter effektiv koordinering af gravearbejder og lettere anmeldelse af gravearbejde blandt forsyningsselskaber, entreprenører mv., som alle er retligt forpligtet til at forespørge i Ledningsejerregisteret (LER) forud for et gravearbejde.

Initiativet indeholder endvidere en standardisering af ledningsoplysninger. I den forbindelse vil Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) deltage i revideringen af DS 462: Registrering af ledninger med henblik på at sikre et fornuftigt samspil mellem LER og en revideret standard fra Dansk Standard fremadrettet.

LER-loven blev vedtaget i december 2017 og dermed er der sikret hjemmel til udviklingen af ledningsejerregisteret frem imod idriftsættelse medio 2019.

En løsning til koordinering af gravearbejde er imidlertid en prioriteret aktivitet, som vil blive søgt realiseret tidligere i projektperioden.