Spring navigation over
Indhold start

Midlertidige kompetencebeviser skal fremover udstedes af lokal tilsynsførende/kødkontrol

Dato17.09.2015
Nummer461

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Indtil operatørerne, som beskæftiger sig med aflivning på slagterierne, kan komme på kursus, skal de have et midlertidig kompetencebevis. Kopi af sygesikring + ansøgningsskema skal i den forbindelse sendes til kødkontrollen. Slagterierne indsender det efterspurgte materiale, men oplever, at behandlingstiden er meget lang. Ofte oplever slagterierne, at de ikke når at få svar ift. det midlertidige kompetencebevis, før medarbejderne har mulighed for at deltage i det lovpligtige kursus.

Berørte virksomheder

Slagterier, både på kreatur-, svine- og fjerkræ-området.

Forslag

1. Da det midlertidige kompetencebevis netop blot er midlertidigt, er det oplagt, at den lokale tilsynsførende/kødkontrol – der har den daglige kontakt til slagteriet - tildeles kompetence til at behandle og udstede kompetencebeviset.

2. Det midlertidige kompetencebevis bør udstedes med en maksimal gyldighed på 4 mdr. mod nu 3 mdr., da den nuværende erfaring viser, at 4 mdr. vil være hensigtsmæssigt.

Yderligere

Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet beskriver uddannelseskrav. Der er kun ønske om, at det midlertidige kompetence-bevis kan udstedes lokalt, mens det bevis, som udstedes ifm selves kompetenceuddannelsen ikke berøres.

Forslag 1:

Slagterierne oplever, at sagsbehandlingstiden for udstedelse af midlertidige kompetencebeviser er meget lang. En opgørelse viser, at Fødevarestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid er på 1,3 dag. Årsagen til, at slagteriernes oplevelser lange sagsbehandlingstider er sandsynligvis, at de ikke får det midlertidige kompetencebevis tilsendt, da dette er personligt og sendes til ansøgers adresse. Siden primo august 2015 er Fødevarestyrelsen begyndt at sende kopi til slagteriet ved udstedelse af de midlertidige kompetencebeviser.

Fødevarestyrelsen vurderer, at sagsbehandlingstiden vil blive længere, såfremt de midlertidige kompetencebeviser skal udstedes af den lokale tilsynsførende, og derfor vil dette ikke vil blive gennemført. Derimod forventes det, at den nye praksis, hvor slagteriet modtager kopi af kompetencebeviset, vil løse problemet.

Forslag 2:

Det fremgår af selve forordningen (EF 1099/2009), at midlertidigt kompetencebevis kan udstedes forudsat, ”at gyldigheden af det midlertidige bevis ikke overstiger tre måneder”. Det er således ikke muligt inden for rammerne af de gældende EU regler at ændre gyldigheden til fire måneder. Fødevarestyrelsen oplever, at ansøgeren normalt er tilmeldt et kursus, som ligger maksimalt 3 måneder ud i fremtiden, og vurderer derfor, at der ikke er behov for, at Danmark på EU-niveau skal arbejde for at få ændret gyldigheden af det midlertidige kompetencebevis.

Fødevarestyrelsens praksis siden primo august 2015 vurderes at løse problemet med, at slagterierne oplever lange sagsbehandlingstider.

Forslaget er implementeret i 2015

Det er fortsat Fødevarestyrelsens vurdering, at Fødevarestyrelsens praksis indført pr. primo august 2015 løser problemet med, at slagterierne oplever lang sagsbehandlingstid.

Siden august 2015 er der blevet udstedt to midlertidige kompetencebeviser efter Fødevarestyrelsens nye praksis.

Praksissen var i begge tilfælde til de involverede medarbejdere/slagteriers tilfredshed.