Spring navigation over
Indhold start

Håndtering af novel food reglerne og virksomheders brug af råvarer fra naturen

Dato17.09.2015
Nummer462

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Der har i Danmark i de senere år været en spirende interesse for at bruge vilde råvarer fra naturen i produktionen af fødevarer, herunder drikkevarer. Madfænomenet ’Ny Nordisk’ genopliver og moderniserer gamle nordiske madtraditioner. Den udvikling falder fint i tråd med politikernes ønske om, at Danmark som fødevareland skal markere sig som innovativ med udvikling af højkvalitetsprodukter.

Udfordringen er, at procedurerne omkring accept og godkendelser på dette område af virksomhederne opleves som uhyre komplicerede, uigennemskuelige, bureaukratiske og uensartede. Og det udgør en væsentlig barriere for virksomheder, som gerne vil udvikle nye produkter, der kan give forbrugerne nye, berigende smagsoplevelser og være med til at sætte Danmark på verdenskortet udi kvalitetsfødevarer.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet nogle få råd på sin hjemmeside til virksomheder. Området er dog så uklart, at der er behov for en grundig gennemgang af håndteringen fremadrettet. I den forbindelse er det væsentligt at have fokus på, at myndighederne må se sig selv som medspillere og ikke modspillere i forhold til virksomhederne under dagsordenen om innovation og vækst.

Et konkret eksempel på problematikken er anvendelse af hø som råvare. Fødevarestyrelsen har nu godkendt anvendelsen, men forud for godkendelsen gik adskillige måneders usikkerhed og uklarhed omkring processen hos virksomhederne.

Forslag

Det foreslås, at der nedsættes en task force eller lignende til at analysere barriererne i relation til brug af råvarer fra naturen til udvikling af nye produkter samt udarbejde anbefalinger til fremtidig håndtering af området. I task forcen bør deltage repræsentanter fra de relevante myndigheder, forskningsinstitutioner og erhvervet.

Besvaret juni 2017.

Forslaget gennemføres.

Fødevarestyrelsen arbejder pt. på at udvide rådgivningen til erhvervet om brug af planter og andre råvarer fra den danske natur. Der er således et initiativ i gang, som adresserer problemstillingen formuleret af erhvervet.

I efteråret 2016 gennemførte Fødevarestyrelsen en kortlægningskampagne om brug af planter, svampe m.m. hos restauranter og mindre producenter. Resultaterne af kampagnen anvendes nu som udgangspunkt for etablering af en liste over planter og urter, som erhvervet har ønske om at benytte, og for hvilke der er tvivl om novel food status. Fødevarestyrelsen gennemgår listen med henblik på at afklare novel food status. Initiativet har til formål at fremme nye fødevarer ved understøttelse af brugen af nye ingredienser indenfor gastronomi og fødevarefremstilling i Danmark. Listen forventes offentliggjort 31/3/2018.

Forslaget er implementeret i 2018

Fødevarestyrelsen har udvidet rådgivningen til erhvervet om brug af planter og andre råvarer fra den danske natur ved offentliggørelse af en planteliste. Der er således gennemført et initiativ, som adresserer problemstillingen, formuleret af erhvervet.

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet har gennemgået 50 planter og andre råvarer med henblik på at afklare, om produktet har været traditionelt, brugt i EU og derfor accepteres til brug i fødevarer uden en forudgående novel food godkendelse, samt om der er dokumenteret sikkerhedsmæssige risici ved produktet.

Initiativet gør det tydeligt for erhvervet, hvilke planter de kan bruge i madlavning og produktion og understøtter udviklingen af nye fødevarer i Danmark.

De 50 planter er udvalgt bl.a. på baggrund af, hvad Fødevarestyrelsen i en tidligere kortlægningskampagne har set brugt på restauranter og fødevarevirksomheder. Listen er ikke udtømmende og vil derfor ikke omfatte alle planter og urter mv., som erhvervet kan have interesse i.

Plantelisten blev offentliggjort i efteråret 2018 på Fødevarestyrelsens hjemmeside.