Spring navigation over
Indhold start

Støtten til "Tjek Kemien" App fjernes

Dato17.09.2015
Nummer463

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Som reaktion på Virksomhedsforums forslag nummer 336 om ”TJEK KEMIEN” har Miljøstyrelsen redegjort for, at styrelsen i efteråret 2014 ville gennemføre en bredere evaluering af kampagnen/app’en, som er udarbejdet af Forbrugerrådet Tænk og finansieret af Miljøstyrelsen. Evalueringen ville indeholde forbedringsforslag. Miljøstyrelsen anså det derfor ikke aktuelt at følge forslaget om at sætte app’en ”på pause”. Miljøstyrelsen fandt desuden, at forslaget fra Virksomhedsforum satte fokus på nogle tekniske begyndervanskeligheder, som styrelsen vurderede, var blevet løst.

Resultatet af Miljøstyrelsens evaluering foreligger nu. Evalueringen er gennemført efter, at Miljøstyrelsen - som nævnt ovenfor - har gennemført en række tiltag for at afhjælpe begyndervanskeligheder. Evalueringen viser,

- at virksomhederne fortsat bruger store ressourcer til at svare på henvendelser via tjek kemien

- at mere end 2/3 af alle scanninger foretages på produktkategorier, uden for kampagnens målgruppe (især fødevarer og kosmetik) – hovedparten af byrden pålægges således virksomheder, der ikke burde have været berørt.

- at forbrugerne ikke forstår, betydningen af de oplysninger de modtager, når de scanner en produktkategori (kun 12 % af de forbrugere der scanner en fødevare, forstår, ifølge evalueringen, at fødevarer som produkt ikke er omfattet, og at scanningen således udelukkende vedrører emballagen)

- at en andel af henvendelser via app’en ikke når frem til virksomhederne, eller til rette vedkommende i virksomhederne.

- At app’en skaber en forventning hos forbrugerne, som ikke indfries. Brugerne er i stort tal utilfredse med app’en (1/3 af adspurgte brugere er utilfredse eller stærkt utilfredse)

Dertil kommer, at følgegruppen har påpeget, at indholdet i autogenererede meddelelser fra app’en må anses som vildledende over for forbrugerne.

Selvom app’en i udgangspunktet kunne forekomme at udgøre en innovativ løsning på forbrugernes ret til information om kandidatlistestoffer, så har det vist sig, at den tekniske løsning baseret på brug af varernes stregkoder ikke er egnet til formålet. Samtidig har det ikke været muligt at målrette brugen af redskabet mod de produkter, som er relevante i forhold til informationsforpligtelsen i REACH. Trods flere forsøg på at forbedre systemet, har det fortsat ikke været muligt at få systemet til at virke hensigtsmæssigt.

Kampagnen og app’en medfører betydelige og administrative omkostninger hos virksomhederne, uden at bidrage til øget beskyttelse af forbrugere og miljø. Kampagnen rammer forbi målgruppen af produktkategorier, og bidrager desuden til vildledning og til unødvendig forvirring og frygt hos forbrugerne for indhold af kandidatlistestoffer i samtlige varer, der bærer en stregkode.

Berørte virksomheder

Alle danske producenter, grossist- og detailvirksomheder der afsætter produkter med stregkoder til danske forbrugere. De virksomheder der belastes af hovedparten af forespørgslerne er paradoksalt nok de, som producerer eller handler med produkter, der falder uden for kampagnens målgruppe – især fødevarer og kosmetik.

Forslag

Miljøstyrelsen bør som konsekvens af den gennemførte evaluering fjerne den økonomiske støtte til app’en med øjeblikkelig virkning. Fortsætter app’en uden støtte, bør det klart fremgå af beskeden til virksomhederne fra App’en, at beskeden ikke kommer fra en myndighed.

Det foreslås, at Miljøstyrelsen snarest muligt derefter inviterer interessenterne til et samarbejde om at udarbejde en målrettet og gennemtænkt løsning på udfordringen med at få implementeret informationsforpligtelsen i REACH med fokus på at sikre, at informationsforpligtelsen bliver så lidt bebyrdende for virksomhederne som muligt.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Læs svaret her.