Spring navigation over
Indhold start

Transport af heste: Enklere krav til forudgående kursus

Dato17.09.2015
Nummer464

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Såfremt man holder heste som led i en økonomisk virksomhed, stilles der i Danmark krav om, at man skal gennemføre et 2-dages AMU kursus, før man må transportere sine heste typisk ved hjælp af en trailer.

Der findes mange virksomheder, som holder heste, hvor det mest har karakter af hobby, men hvor der er en mindre grad af økonomisk virksomhed forbundet hermed. I disse tilfælde skal ejeren eller den, som skal køre med hestene, bruge 2 dage på at kvalificere sig til at udføre disse transporter.

Krav om uddannelse gælder alene, når der er tale om transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Privatpersoner derimod er ikke omfattet af et uddannelseskrav, uanset kørselsafstand fx i forbindelse med dyrskuer, kåringer, udstillinger, ridestævner mv.

Det er en stor administrativ byrde, at man skal bruge 2 arbejdsdage på et AMU-kursus, som ligger i dagtiden, uden mulighed for at tage uddannelsen, når det i øvrigt passer ind i den pågældendes tidsplan.

I Sverige og i Storbritannien kan man tage det adgangsgivende kursus over internettet.

Berørte virksomheder

Alle, der holder heste, hvor der indgår en grad af økonomisk virksomhed. Momsregistrering betragtes som en kraftig formodning for, at der er tale om en økonomisk virksomhed.

Forslag

At kurset i stedet tilrettelægges som et internetkursus med en afsluttende prøve, så man sikrer sig, at personen har et tilfredsstillende kendskab til reglerne.

Når man kan gøre dette i landene omkring os, bør det også være muligt i Danmark.

Yderligere oplysninger

Fødevarestyrelsen er relevant myndighed, og der er tale om nationale regler.

Besvaret april 2019

Forslaget behandles forsat

Fødevarestyrelsen har gennemført et serviceeftersyn af transportområdet som led i Veterinærforlig II. I den forbindelse er en af anbefalingerne, at der skal ske en evaluering af AMU-uddannelserne, herunder muligheden for at tage kurser i dyretransport som internetkurser. Internetkurser i dyretransport har ikke kunne implementeres umiddelbart, men kræver afklaring, som ligger uden for serviceeftersynet med hensyn til afvejning af praktiske øvelser.

Hidtil har kurserne ikke været udbudt som internetkurser, da den aktive involvering af eleverne gennem diskussion og debat vægtes meget højt. Der indgår også sessioner med gruppearbejde i kurset, hvor der er praktiske øvelser og cases.

Det 2 dages AMU kompetencekursus i hestetransport er i forvejen et særligt afkortet kursusforløb, i forhold til de 5 dage et kompetencegivende kursus i dyretransport ellers varer.

Derfor skal arbejdet ske i tæt dialog med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og transportvareerhvervene for at afdække behov og løsningsmuligheder. Det videre arbejde med afklaring forventes udført i 2019 og 2020.

Det forventes, at svar om forslaget kan gennemføres eller ej kan gives i juli 2019 efter den ventede afklaring er udført.