Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
448 Forhåndsgodkendelse hos Arbejdstilsynet skal forenkles og udvides 02.02.2015 Gennemføres ikke
437 Baggrund for eksportcertifikat og procedure-nedskrivelse 02.02.2015 Gennemføres ikke
428 Længere momskredittider for SMV'er 02.02.2015 Gennemføres ikke
424 Fleksibel og kortvarig hjælp til små og nystartede virksomheders internationalisering 02.02.2015 Gennemføres ikke

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X