Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
767 Enklere regler for opbevaring og distribution af visse naturlægemidler og vitamin- og mineral præparater 21.06.2018 Gennemføres ikke
761 Digitalisering af momsdokumentation i forbindelse med køb og salg af både i EU 21.06.2018 Gennemføres ikke
757 Vævscentre og bekendtgørelse om assistereret reproduktion 21.06.2018 Gennemføres ikke
756 Manglende automatisk adgang til at se anmærkninger og begrænsninger i sundhedspersonales registrerede autorisationer 21.06.2018 Gennemføres ikke
753 Digitalisering af produktvejledninger på lægemidler 21.06.2018 Gennemføres ikke
751 Gennemsigtighed i Amgros kriterier for prisvurderinger 21.06.2018 Gennemføres ikke
749 Indfør kvalitetsvurderet adgang til Sundhedsdatastyrelsens lægemiddelstatistikregister 21.06.2018 Gennemføres ikke
746 Enklere proces for indrapportering af utilsigtede hændelser 21.06.2018 Gennemføres ikke
741 CVR-registret bør kunne udstede LEI-koder 20.02.2018 Gennemføres ikke
738 Lettere adgang for mindreåriges drift af selvstændig virksomhed 20.02.2018 Gennemføres ikke
736 Krav om P-nummer for grovvarevirksomhed med skiftende 20.02.2018 Gennemføres ikke
732 Erstatningscertifikater 20.02.2018 Gennemføres ikke
731 Bekendtgørelse om visse andre stoffer 20.02.2018 Gennemføres ikke
725 Mulighed for at få fortrykt Ø-mærket på varer produceret i EU 20.02.2018 Gennemføres ikke
720 Apostille-påtegning ved familiesammenføring ved Statsforvaltningen 11.10.2017 Gennemføres ikke
719 Registrering af EU-borgere ved Statsforvaltningen 11.10.2017 Gennemføres ikke
707 Sammentænkning af skibssyn 11.10.2017 Gennemføres ikke
705 Lettelse af arbejdsgange i forbindelse med beskatning i Danmark af medarbejdere i udenlandske datterselskaber/koncernselskaber 11.10.2017 Gennemføres ikke
694 Digitalisering af Miljøzonemærker 11.10.2017 Gennemføres ikke
692 Der skal være øget fleksibilitet med fremvisning af køreskiver fra analoge tachografer i forbindelse med kontrol 11.10.2017 Gennemføres ikke
661 Hensyntagen til forskudte indkomstår ved indberetning af boligjobordning 07.06.2017 Gennemføres ikke
660 Testmiljø i relation til elektronisk indberetning af moms 07.06.2017 Gennemføres ikke
659 Rådgiverindberetning: fritagelse for feltlåsning 07.06.2017 Gennemføres ikke
658 Ferieudsættelse ved indberetninger af punktafgifter 07.06.2017 Gennemføres ikke
652 NemRefusion: Frister for anmeldelse af sygefravær 07.06.2017 Gennemføres ikke
651 NemRefusion: Bedre support til indberetningssystemer 07.06.2017 Gennemføres ikke
645 Enklere procedurer for besætningsskift ved krydstogt 02.02.2017 Gennemføres ikke
638 Benyttelse af indkøbspris til beregning af spilafgift 02.02.2017 Gennemføres ikke
636 Præcisering af spilafgiftsloven 02.02.2017 Gennemføres ikke
635 Afskaf den utidssvarende 5 års godkendelse af spilautomater 02.02.2017 Gennemføres ikke
634 Opkræv stykafgiften samtidig med spilleafgiften for spilleautomater 02.02.2017 Gennemføres ikke
632 Enklere krav til dokumentation af vand der anvendes i produktionen på hoteller 02.02.2017 Gennemføres ikke
630 Mulighed for opslag i NCTS på virksomhedsnavn / CVR-nummer 02.02.2017 Gennemføres ikke
617 Øget anvendelse af moderne teknologi ved opfølgende kontrolbesøg samt mulighed for ekspres-kontrol inden for fødevarekontrol 02.02.2017 Gennemføres ikke
592 Fjernelse af 4 ugers fristen ved jordflytning 25.10.2016 Gennemføres ikke
585 Omkostning ved arkæologiske undersøgelser skal ikke betales af virksomheder 25.10.2016 Gennemføres ikke
577 NemRefusion: Mulighed for angivelse af sygefravær i anmodningen om fleks-jobrefusion 25.10.2016 Gennemføres ikke
567 Konkurrencelovgivningen: Vejledning til frivillige kæder 07.06.2016 Gennemføres ikke
563 Klagevejledning på papir ved konkrete tvister 07.06.2016 Gennemføres ikke
554 Fast track for arbejdstilladelse: Begrænsninger i det administrative CPR-nummer 07.06.2016 Gennemføres ikke
550 Lempelse af krav vedr. håndtering af lægemidler 07.06.2016 Gennemføres ikke
549 Håndkøbslægemidler og GDP-vejledningen 07.06.2016 Gennemføres ikke
539 Hæv reparationsgrænsen - undgå bilspild 07.06.2016 Gennemføres ikke
538 Udtagningsmoms for madspild 07.06.2016 Gennemføres ikke
537 Ensretning af temperaturbestemmelser i forhold til fødevarer 07.06.2016 Gennemføres ikke
529 Fødevarestyrelsens regler om utilsigtede allergener 07.06.2016 Gennemføres ikke
527 Miljøstyrelsens pantbekendtgørelse 07.06.2016 Gennemføres ikke
516 Ændring af biproduktforordningens art. 33 mhp. bedre genanvendelse af organiske restprodukter 07.06.2016 Gennemføres ikke
510 Distribution og engrosopbevaring af naturlægemidler undtages fra Lægemiddellovens § 39 godkendelse 07.06.2016 Gennemføres ikke
506 Krav om ansøgning om sprængningstilladelse indenfor særlige tidsrum 08.12.2015 Gennemføres ikke
497 Lettelse i honorarindberetningspligt 08.12.2015 Gennemføres ikke
496 Betalingsfrist ved indbetaling af moms og A-skat 08.12.2015 Gennemføres ikke
495 Omvendt betalingspligt ift. moms 10.12.2015 Gennemføres ikke
484 Datagenbrug ifm. fakturablanketten på Virk 17.09.2015 Gennemføres ikke
481 Lettere administration af bødeforlæg fra politiets fotovogne 17.09.2015 Gennemføres ikke
474 Mulighed for en skønsmæssig opgørelse af det ikke-godtgørelsesberettigede forbrug af motorbrændstof i traktorer mv. 17.09.2015 Gennemføres ikke
467 Gentænk nuværende løsning med kontrol med kemi 17.09.2015 Gennemføres ikke
463 Støtten til "Tjek Kemien" App fjernes 17.09.2015 Gennemføres ikke
459 Returgods på særtransporter 02.02.2015 Gennemføres ikke
450 Virksomhedshenvendelser vedrørende de minimis støtte 02.02.2015 Gennemføres ikke
448 Forhåndsgodkendelse hos Arbejdstilsynet skal forenkles og udvides 02.02.2015 Gennemføres ikke
438 Udvide ansøgningsperioden for arealstøtte fra EU 02.02.2015 Gennemføres ikke
437 Baggrund for eksportcertifikat og procedure-nedskrivelse 02.02.2015 Gennemføres ikke
428 Længere momskredittider for SMV'er 02.02.2015 Gennemføres ikke
424 Fleksibel og kortvarig hjælp til små og nystartede virksomheders internationalisering 02.02.2015 Gennemføres ikke
413 Indførelse af en bredere undtagelse fra reglerne i køre- og hviletidsforordningen (EF) nr. 561/2006 vedrørende transporter med udstyr, materiel mv., når transporten ikke er et led i chaufførens hovederhverv 23.10.2014 Gennemføres ikke
402 Øget gennemsigtighed i sondring mellem rumvarme og procesenergi 23.10.2014 Gennemføres ikke
398 Mere fleksibel tolkning af reglerne for bevaring af permanente græsarealer 23.10.2014 Gennemføres ikke
395 Vægtningsfaktorer for miljøfokusarealer 23.10.2014 Gennemføres ikke
390 En fælles konsolideret selskabsskattebase i EU (CCCTB) 23.10.2014 Gennemføres ikke
384 One stop shopping på transportområdet 18.06.2014 Gennemføres ikke
379 Forenklinger af indberetning til Danmarks Statistik af Producent- og importprisindeks for varer 18.06.2014 Gennemføres ikke
378 Afskaffelse af elitesmiley-ordningen 18.06.2014 Gennemføres ikke
374 Skat af personalegoder er et meget kompliceret og tidskrævende 18.06.2014 Gennemføres ikke
371 Rettelser i tidligere års selvangivelser 18.06.2014 Gennemføres ikke
368 Moms på hele kreditkortgebyret ved salg af både momsfrie og momspligtige varer 18.06.2014 Gennemføres ikke
365 Kantinemoms - forbedring af den forenklede løsning så den bliver et reelt alternativ 18.06.2014 Gennemføres ikke
359 Brugen af varer i sæt som ikke er beregnet til detailsalg 18.06.2014 Gennemføres ikke
357 Årlig opgørelse & afregning af lønsumsafgift fsv angår mindre beløb 18.06.2014 Gennemføres ikke
356 Registrering af syns-/registreringsafgiftsdata på registreringsattest 18.06.2014 Gennemføres ikke
355 Forenkling af energiafgifter 18.06.2014 Gennemføres ikke
334 Voldgiftsklausul i de danske DBO'er 18.06.2014 Gennemføres ikke
333 Enklere fradrag for låneomkostninger 18.06.2014 Gennemføres ikke
331 Spiritus/vinafgift på kosttilskud 18.06.2014 Gennemføres ikke
326 Undersøg mulighederne for i visse tilfælde at anvende besøgsrapporten som en afgørelse 25.02.2014 Gennemføres ikke
324 Ny procedure ved strakspåbud 25.02.2014 Gennemføres ikke
323 Begrænsede beskrivelser i Arbejdstilsynets partshøring af virksomheder ved påbud 25.02.2014 Gennemføres ikke
313 Certificering af miljøsagsbehandlere 25.02.2014 Gennemføres ikke
297 One-in, One-out / One-in, Two-out 25.02.2014 Gennemføres ikke
288 Uafhængigt organ til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser 25.02.2014 Gennemføres ikke
270 Enklere administration af arbejdsfordelingsordningen 25.02.2014 Gennemføres ikke
262 Indberetning til Intrastat skal have samme frekvens som indberetning af moms 29.10.2013 Gennemføres ikke
255 Flere P-enheder i samme indberetning om ledige stillinger 29.10.2013 Gennemføres ikke
247 Optælling af ledige stillinger på selvvalgt termin 29.10.2013 Gennemføres ikke
221 Virksomhederne indberetter data om antal ansatte og ledige stillinger til flere forskellige myndigheder 29.10.2013 Gennemføres ikke
200 Gennemsigtig og ensartet opgørelse af kommunale priser 17.06.2013 Gennemføres ikke
181 Frikommuneforsøg bør ikke omfatte virksomhedskontakt 17.06.2013 Gennemføres ikke
180 Ensartet og standardiseret implementering af reglerne på socialområdet 17.06.2013 Gennemføres ikke
171 Ansættelse i fleksjob 17.06.2013 Gennemføres ikke
170 Tjek af kørekort 17.06.2013 Gennemføres ikke
169 Mulighed for at anvende samme firmabil i flere selskaber 17.06.2013 Gennemføres ikke
151 Indberetning af delvis sygdom på www.virk.dk er besværlig for virksomhederne 18.03.2013 Gennemføres ikke
135 Pakkerejsedirektivet: Definition af kunde vs. Forbruger 18.03.2013 Gennemføres ikke
134 Pakkerejsedirektivet: Solidarisk hæftelse 18.03.2013 Gennemføres ikke
133 Fortolkning af Kalvedirektivet 18.03.2013 Gennemføres ikke
132 Habitatdirektivet (92/43/EØF) 18.03.2013 Gennemføres ikke
131 Ensartet procedure for etablering af whistleblower-ordninger i EU 18.03.2013 Gennemføres ikke
127 Fortolkning af EU-regler vedr. artikel 33 i Reach 18.03.2013 Gennemføres ikke
123 Industrielle drivhusgasser (F-gasser) - dansk overimplementering 18.03.2013 Gennemføres ikke
115 Arealkrav til økologiske hønsegårde 18.03.2013 Gennemføres ikke
109 Særegen dansk fortolkning af Novel Food reglerne 18.03.2013 Gennemføres ikke
105 Overimplementering af købelovsdirektivet - danske forbrugere kan klage lang tid efter, de opdager en mangel 18.03.2013 Gennemføres ikke
100 Toldbehandling af importerede fisk og fiskeprodukter 17.12.2012 Gennemføres ikke
99 Kortere sagsbehandlingstid for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse 17.12.2012 Gennemføres ikke
98 Udsendelse efter artikel 16 17.12.2012 Gennemføres ikke
96 Indførelse af bagatelgrænser for opkrævninger 17.12.2012 Gennemføres ikke
87 Bagatelgrænse for krav om A1 erklæring 17.12.2012 Gennemføres ikke
75 Et kort (kørerkort, førerkort og chaufføruddannelsesbevis) 17.12.2012 Gennemføres ikke
67 Frivilligt om gødningsregnskabet følger kalenderåret 17.12.2012 Gennemføres ikke
66 Oplysningspligt om fremtidige digitaliseringstiltag 17.12.2012 Gennemføres ikke
62 Skattekort til udenlandske arbejdstagere uden gyldig opholds- og arbejdstilladelse 17.12.2012 Gennemføres ikke
55 Ændring af høring af regionale beskæftigelsesråd om opholds- og arbejdstilladelse 17.12.2012 Gennemføres ikke
54 Afskaffelse af registreringspligt vedr. medicin til smågrise og unge kalve 17.12.2012 Gennemføres ikke
53 Afskaffelse af medicinlogbog 17.12.2012 Gennemføres ikke
33 Fælles EU-regler for miljøzonemærker 04.10.2012 Gennemføres ikke
31 Miljøzoner på europæisk plan 04.10.2012 Gennemføres ikke
28 Månedlig rapportering til Danmarks Statistik om import af frugt og grønt tager 3 timer/måneden 04.10.2012 Gennemføres ikke
15 Anbefalinger for indhold af tilsat sukker 04.10.2012 Gennemføres ikke
2 Automatisk udbetaling af præmie og bonus for erhvervsuddannelseselever 04.10.2012 Gennemføres ikke
1 NemRefusion skal være fleksibel vedr. fristerne for anmeldelse af sygefravær 04.10.2012 Gennemføres ikke

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X