Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
765 Fitness check af reglerne om olivenolie 21.06.2018 Gennemføres
764 Transparens om andre EU-landes regler, procedurer og myndigheder 21.06.2018 Gennemføres
763 Frie datastrømme på tværs af landegrænser til tredjelande 21.06.2018 Gennemføres
762 Nationale krav i vejen for det indre marked for byggevarer 21.06.2018 Gennemføres
760 Modernisering af toldkodekssystemet: oversættelse til korrekte danske termer 21.06.2018 Gennemføres
759 Modernisering af toldkodekssystemet: mere tidssvarende toldkoder 21.06.2018 Gennemføres
758 Modernisering af toldkodekssystemet: indfangning af nye typer af produkter 21.06.2018 Gennemføres
754 Ekstra krav til emballage i nationalt udbud 21.06.2018 Gennemføres
748 Accelerering af harmoniseringsprocesser af standarder indenfor medicinsk udstyr 21.06.2018 Gennemføres
744 Etablering af national indgang til sundhedsdata, som hjælper virksomheder med at få adgang 21.06.2018 Gennemføres
743 En samlet online ansøgningsformular om tilladelse til klinisk afprøvning 21.06.2018 Gennemføres
734 Import af vareprøver 20.02.2018 Gennemføres Implementeret
733 Tredjepartscertificeringer 20.02.2018 Gennemføres
727 Administrative lettelser ved fødevaredonation 20.02.2018 Gennemføres Implementeret
717 Dokumentation for indgivet ansøgning om arbejdstilladelse ved SIRI 11.10.2017 Gennemføres
712 Beløbssporet på Fast-track ordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Gennemføres
710 Præcisering af vejledning til køre- hviletidsreglerne med eksempler ift definitionen af materiel 11.10.2017 Gennemføres Implementeret
704 Udstedelse af vejledning om opfyldelse af vederlagskravet i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Gennemføres
700 Periodekrav for udførsel af fødevarer giver byrder med håndtering af spild 11.10.2017 Gennemføres Implementeret
688 Efteruddannelse.dk: Signering af ansøgning til VEU- og befordringsgodtgørelse som batch-signering 07.06.2017 Gennemføres
685 Bedre håndtering af afvisning af frivillige indberetninger hos Danmarks Statistik 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
684 Lettelse af byrden i forbindelse med indberetning til statistik for Forskning, Udvikling og Innovation 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
681 Lagring af stamdata ved anmeldelse af butikstyve 07.06.2017 Gennemføres
680 Databehandleraftaler - omfattende krav til underleverandører 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
675 Indførelse af krav om servicedesignanalyse ved større offentlige IT-projekter 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
674 Obligatorisk tidlig brugerinvolvering - virksomhedsrettede digitale løsninger 07.06.2017 Gennemføres
671 Automatisk overblik over relevante indberetninger 07.06.2017 Gennemføres
670 CVR: Undlad reklamebeskyttelse af oplysninger, der ikke kan benyttes til henvendelse 07.06.2017 Gennemføres
669 Indberetning af selskabsregnskaber til Erhvervsstyrelsen - varsler ved ændringer 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
668 Bedre information ved digital ændring af indkomst- og regnskabsår 07.06.2017 Gennemføres
665 Skattekontoen og inddrivelse 07.06.2017 Gennemføres
664 Samkøring af virksomheders grundregistreringer mellem Erhvervsstyrelsen og SKAT 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
656 Advarsel om automatisk "Log-out" i selskabsselvangivelsen 07.06.2017 Gennemføres
654 Kopiering af oplysninger i selskabsselvangivelsen 07.06.2017 Gennemføres
653 Anmodning om genoptagelse af selvangivelse via kladde - efter udløb af selvangivelsesfrist 07.06.2017 Gennemføres
650 Tydelig markering af kladder til sygefraværsanmeldelser i NemRefusion 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
648 Virksomhedsleje af udenlandsk indregistrerede mobilkraner i Danmark 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
644 Generel tilladelse til midlertidig afspærring af fortove 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
643 Vejledning for opstilling af lys- og lydudstyr ved koncerter, arrangementer og begivenheder 02.02.2017 Gennemføres
640 Mangel på parkeringspladser til levering af varer i byer 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
637 Kvartalsvis indberetning af spilafgift i forbindelse med offentlige forly-stelser 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
633 Højere beløbsgrænse for spilafgift 02.02.2017 Gennemføres
631 Digitalisering af tinglysning af større lystfartøjer 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
628 Mulighed for at attestere på følgebrev til MIO tolddokumenter 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
620 Enklere håndhævelse af dokumentationskrav i 1/3-reglen 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
616 Provianteringscertifikat på engelsk 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
615 Tilbageholdelse af fødevarer på engelsk attest 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
614 Personnavn skal fremgå ved levering af børneattester i e-boks 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
610 Løbende tilpasning af Næste generation Digital Post (NgDP) 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
607 Omdefinér dele af Københavns Havn, så det ikke er åbent hav 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
606 Dobbeltarbejde ved registrering af krydstogtturister 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
604 Drop krav om opsætning af energimærker for større bygninger med offentlig adgang 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
603 Forenkling af kravene til syn af entreprenørmaskiner, der er registreret i køretøjsregisteret 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
602 Klarhed om regler for handel og anvendelse af genbrugte byggematerialer 25.10.2016 Gennemføres
599 Fleksibilitet i metode til beregning af dagslys i bygninger 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
598 Afvigelser fra AB-systemet giver øgede byggeomkostninger 25.10.2016 Gennemføres
597 Nemmere ombytning af kørekort for buschauffører fra EU-lande 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
596 Bagatelgrænse for bredbånd - graveansøgning erstattes med graveanmeldelse 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
593 Tydeliggør muligheden for ikke at besvare et spørgsmål ved indberetning til Danmarks Statistik 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
590 Entydig definition ved kategorisering af jord - kategoridefinition jf. Jordflytningsbekendtgørelsen 25.10.2016 Gennemføres
588 Smidigere sagsbehandling hos miljømyndighederne i forbindelse med byggetilladelse 25.10.2016 Gennemføres
584 Proportionalitet i reglerne om tilgængelighed i bygningsreglementet 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
583 Uklarhed om krav til offentlige udbud giver uhensigtsmæssige og dyrere løs-ninger i de offentlige bygninger 25.10.2016 Gennemføres
582 Forenkling af den europæiske standardudbudsskabelon, ESPD 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
581 Log-ud på Virk bør fungere bedre 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
576 Bedre information til virksomheder omkring udbetalinger fra Udbetaling Danmark 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
574 Kommunikation på engelsk fra Udbetaling Danmark 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
572 Digital kommunikation med Udbetaling Danmark 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
570 Fokus på brugervenlighed i NemRefusion 07.06.2016 Gennemføres
569 Klarere og tydeligere meddelelser på NemRefusion 07.06.2016 Gennemføres
568 Obligatorisk energieftersyn af store virksomheder 07.06.2016 Gennemføres
566 Restaurationsloven salg af alkoholholdige smagsprøver og vinsmagningsarran-gementer 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
565 Markedsføring: Serviceeftersyn af en række bekendtgørelser 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
564 Mærkning med enhedspris 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
561 Registrering som socialøkonomisk virksomhed 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
560 Mulighed for ophørte virksomheders fortsatte adgang til den digitale postkasse 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
559 Ensartet brandtilsyn i forbindelse med butikslager 07.06.2016 Gennemføres
555 Godtgørelse ved medarbejderes deltagelse i VEU-berettiget kursusaktivitet 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
548 Selvvalg af håndkøbslægemidler 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
547 Tarifering af vin og spiritus 07.06.2016 Gennemføres
545 Kommunikation på engelsk fra SKAT 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
544 Autorisation til revisorer og rådgivere på www.skat.dk 07.06.2016 Gennemføres
543 Nemmere upload af lønindberetningsfiler og beregning af lønoplysninger i eIndkomst 07.06.2016 Gennemføres
542 Vejledning vedr. fremleje af lokaler 07.06.2016 Gennemføres
541 Udvidelse af aftale med Tyskland om anvendelse af danske prøvenummerplade ved import af biler fra Tyskland 07.06.2016 Gennemføres
540 Det Digitale Motorregister (DMR) hos SKAT låser for muligheden for at betale restregistreringsafgift for biler, hvor synsfristen er overskredet 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
536 Dispensationsmulighed i forbindelse med veterinærkontrol ved import af animalske og ikke-animalske fødevarer fra tredjelande 07.06.2016 Gennemføres
528 Lempelse af fakturakrav i handelsnormer for frisk frugt og grønt 07.06.2016 Gennemføres
520 Mulighed for løbende revidering af bilag 1 i Bek. nr. 1650 af 13/12 2006 "Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål" 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
515 Virksomheders tilbagetagning af udtjente produkter 07.06.2016 Gennemføres
514 Indførelse af realistiske minimumskrav for anmeldelse af affald 07.06.2016 Gennemføres
508 Lettere anmeldelse af gravearbejde 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
507 Oprettelse eller forlængelse af lærlingekontrakt digitalt 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
505 CVR og Selskabsnavn på alle henvendelser fra ERST 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
501 Lempelser af regler for skiltning 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
500 Synligt beregningsgrundlag ved lønrefusion 08.12.2015 Gennemføres
498 Krav om at anmelde ejerskifte af personlifte til Arbejdstilsynet 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
494 Erstatningsnummerplader ved skader 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
492 Ændring af praksis med inddrivelse af gæld hos iværksættere 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
490 Afskaffelse af manuelle registreringskort 08.12.2015 Gennemføres
487 Tilføje opdateret SSL certifikat til Virk 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
482 Ansøgning om social sikring - Udbetaling Danmark 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
477 Moms - Forbedringer/forenklinger af VIES-systemet 17.09.2015 Gennemføres
475 Blokvognsnummerplader med i det elektroniske register 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
471 Forenkling af reglerne for udstedelse af E-fragtbreve i henhold til CMR-konventionen 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
468 Stål - forskellige tilgange til vægtdefinition i EU 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
466 Dagsorden for miljøtilsyn 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
462 Håndtering af novel food reglerne og virksomheders brug af råvarer fra naturen 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
458 Offentlige myndigheder skal betale til tiden 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
456 Ensretning af regler for erhvervsmæssig persontransport i personbil 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
455 Tydelig information omkring registrering og godkendelse som eksporterende fødevarevirksomhed 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
454 Udskydelse af frister ved nedetider på digitale løsninger 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
453 Ensretning af hastighedsgrænser i byerne 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
451 Affaldsgebyr 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
449 Virksomhedsdokumenter med flere officielle kendetegn 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
447 Bedre overblik over krav og udgifter forbundet med at ansætte medarbejdere 02.02.2015 Gennemføres
445 Nemmere ansættelse af EU-Borgere, som har ret til at arbejde i Danmark 02.02.2015 Gennemføres
441 Svært at udfylde oprettelsesblanket til iværksætterselskaber 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
439 Miljøordninger (naturpleje): Lempelse af regler for tilbagebetalingskrav på hidtil udbetalt tilskud 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
432 Oversættelse af danske momsregistreringsregler for busoperatører til engelsk og tysk 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
429 Nulindberetning af løn 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
426 Bedre vejledning ved oprettelse af NemID 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
425 Øget fokus på de små virksomheders udbytte af vejledningstilbud fra Eksportrådet 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
422 Governance - Implementering 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
421 Governance - Håndhævelse 23.10.2014 Gennemføres
420 Etablering af en procedure for indførelse af nationale regler på tjenesteydelsesområdet 23.10.2014 Gennemføres
419 Etablering af nationale virksomhedsportaler i EU 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
410 Mere smidig notifikation ved overførelse af affald 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
409 Løbende harmonisering af nomenklaturen og mængdeangivelser i extrastat, intrastat og prodcom 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
408 Revider statistik for miljøbeskyttelsesinvesteringer 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
405 Indførsel af en bred One-Stop-Shop for EU momsindberetninger 23.10.2014 Gennemføres
404 EU Momsinformationsportal - Nem adgang til information om momsregler i andre EU-lande 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
396 Pro rata system ved ansøgning om støtte på permanente græsarealer 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
393 Dokumentationskrav ved salg af fjerkræ til Sverige og Finland 23.10.2014 Gennemføres
388 SKAT skal overholde procedure for udbetaling af virksomheders tilgodehavender 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
387 Ens kriterier for udarbejdelse af EU-Kommissionens "sweeps" 23.10.2014 Gennemføres
386 Lempelse af handelsnormerne for frisk frugt og grønt (forslag vedr. kvalitetskrav) 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
383 Forenklet rapportering til Dansk Retursystem 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
382 Enklere opkrævning af affaldsgebyr 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
381 Standardregnskab for mikrovirksomheder 18.06.2014 Gennemføres
376 Sambeskatning og indbetaling af acontoskat ved indtræden i ny sambeskatningskreds 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
372 Tilpasning af Årsregnskabsloven til International Financial Reporting Standards (IFRS) 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
370 Cross Border VAT-rulings 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
366 Mulighed for at anvende IFRS for SMEs (en særlig international standard rettet imod MMV'er) som alternativ til ÅRL 18.06.2014 Gennemføres
363 Udskydelse af indberetning til 30/6 for mikrovirksomheder og deres overliggende holdingselskaber 18.06.2014 Gennemføres
361 Forenkling af afgiftsbetalingstidspunkt for afgifter 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
360 Fjern banderolekrav 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
352 Bedre konsekvensvurderinger, længere høringsfrister og øget inddragelse af erhvervslivet i forbindelse med ny skattelovgivning 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
350 Opbevaring af regnskabsbilag i udlandet - template til ansøgning 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
347 Opbevaring af bilag i udlandet - varighed af tilladelse 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
346 Opbevaringspligt af bilag i udlandet - formatkrav til elektroniske arkiver 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
345 Opbevaring af bilag i udlandet - europæiske regler 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
343 PIE'er (ændring af definition, tvungen ekstern rotation samt ikke-revisionsydelser) 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
342 Samordning af Erhvervsstyrelsens CVR, Revireg og Regnskabsregistre 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
339 Online håndtering af udførselstilladelser i forbindelse med eksportkontrol 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
338 Udvidet evaluering af revisionspligt og revisionsomkostninger 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
337 Gør det interessant for virksomheder at levere data 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
332 Sanering af punktafgifterne 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
330 Boksstørrelser til heste 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
322 Arbejdstilsynets begrundelser i afgørelser 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
321 En billigere, risiko og behovsbestemt samt dialogbaseret fødevarekontrol 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
320 Virksomhedsrettet eksportindsats i Fødevarestyrelsen 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
319 Mere fleksibel adgang til myndighedsattestation/certificering i forbindelse med fødevareeksport 25.02.2014 Gennemføres
317 Én indgang til det offentlige på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
316 Omkostningerne på kødkontrolområdet bør reduceres 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
314 Indførsel af forhåndsgodkendelser 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
311 EU-overimplementeringer må ikke skade eksport og samhandel 25.02.2014 Gennemføres
310 Effektiv opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
309 Rettidig annoncering af ny lovgivning 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
305 Nabotjek som inspiration til forenkling af miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
301 Forenklede sagsgange i forbindelse med anti-dumping og anti-subsidieundersøgelser 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
298 Kvantitativt mål for reduktion af byrder 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
296 Ny målemetode til at opgøre virksomheders byrder forbundet med at efterleve offentlige lovkrav 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
293 Bedre Konsekvensvurderinger 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
290 Bedre konsekvensvurderinger af EU-implementering 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
286 Systematisk serviceeftersyn af de eksisterende danske overimplementeringer 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
285 Fremtidige overimplementeringer skal undgås via implementering af en model herfor 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
284 Opbevaring af farmaceutisk dråbeprodukt på højlager 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
282 Undgå produktionslofter i forbindelse med vilkårsstillelse i miljøgodkendelsessager Vilkårene/reguleringen skal være baseret på miljøbelastningen 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
281 Flere anmelderordninger på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
279 Vejledning angående nanoregister og opstilling af tilhørende produktlister 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
278 Reform af den kommunale byggesagsbehandling 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
276 Mulighed for at udarbejde børsmeddelelser udelukkende på engelsk 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
273 Bedre virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
265 Virksomhederne skal have et sammenhængende overblik over et tilsynsforløb 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
263 Nemmere at finde toldpositionskoder ved indberetning af udenrigshandelsstatistik til Danmarks Statistik 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
260 Samlede månedsafregninger på WebReg-registreringer for anmelder 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
259 Bedre oplysning om muligheder for indberetninger med anvendelse af idep.web 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
257 Bedre information til virksomhederne om Danmarks Statistik om udtagning til stikprøve 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
254 Datagenbrug vedr. industriens energiforbrug 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
253 Klarhed om interne stillinger indgår i statistik over ledige stillinger 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
250 Motiverende information til indberetterne om anvendelsen af statistiske indberetninger 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
249 Oplysning om kladdefunktion ved statistikindberetning 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
246 Særlig indsats fra Danmarks Statistik overfor virksomheder med mange indberetninger 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
245 Nedbringelse af højt tidsforbrug ved udfyldelse af statistikker 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
243 Indberetninger til DST koordineres med virksomhedens tidsplan 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
239 Rettigheder til ét CVR nr's NemID når virksomheden har flere CVR numre 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
238 SKAT's brugerrettighedsstyring - uforståelige titler på rettigheder / roller 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
236 Fortsat problemer - herunder uklar information ved digital indsendelse af grønt regnskab 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
234 Arbejdstilsynets udtrækning af virksomheder, en koordinering af teknikken 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
233 Arbejdstilsynet skal arbejde aktivt for at utilsigtede besøg minimeres 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
232 Sagsbehandlingstiden i Arbejdstilsynet ved klager over strakspåbud skal forkortes 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
231 Guide til indberetning af arbejdsskader 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
230 Online værktøj til gennemførelse af APV 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
228 Forenkling af arbejdsgiverens underretningspligt til kommune ved beskæftigelse af unge under 18 år 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
225 Følg eller forklar princip for indhentning af statistikker/statistikoplysninger som ikke er reguleret af EU 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
222 Genbrug af data som virksomhederne skal indberette til Danmarks Statistik 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
220 Genbrug af data mellem Listesystem, Intrastat og Udenrigshandel med tjenester 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
218 Indberetning til Danmarks Statistik vedr. Forskning, Udvikling og Innovation 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
215 Det burde ikke være nødvendigt med dobbelt log ind 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
214 Bedre overblik over indberetninger på Virk.dk og DST.dk 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
212 NemID medarbejder rettighedsstyring: Mulighed for at lederen kan anvende privat NemID i virksomheden 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
211 Brugervenlighedsanalyse af hele signaturfeltet 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
209 Grundig brugeranalyse og implementering af nødvendige forbedringer i indberetningsløsningen til Intrastat 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
208 Miljøgodkendelse af arealer skal kunne holde trit med moderne produktionsformer 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
207 Forenkling og ensretning af krav til højlagre 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
203 Kommunale servicemål for erhvervslivet 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
199 Kommunale sagsbehandlingstider ved ansøgning om miljøgodkendelse 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
193 Flere baggrundsoplysninger tilgængelige i kommuneplaner efter planloven 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
189 Revision af lov om godkendelse, tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven) 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
188 VERA og optagelseskrav til Teknologilisten 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
185 Opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter - opdatering af ansøgningsskema 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
182 Gyllealarmer og gyllebarrierer 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
176 Udledning af spildevand fra virksomheder (affaldsbehandlingsanlæg) 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
175 Flytning af kalve internt på bedriften skal betragtes som en bagatelagtig ændring 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
173 Byggesagsgebyrer skal afhænge af tidsforbrug 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
165 Forenkling af administrationen af EU's transportforordning 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
162 Ensartet myndighedsbehandling af brandgodkendelser 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
159 Justering af koncernordningen ved skiftende projektansættelser 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
158 Dokumentationskrav ved offentlige udbud 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
157 IT-systemet til indberetning af Grønne regnskaber skal bringes til at virke 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
152 Brugertilfredshed/brugertestede digitale løsninger 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
150 Indberetning af fædreorlov på virk.dk 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
147 Det er en tung proces at få oprettet og åbnet en NemID adgang 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
146 Taxi - elektronisk kørebog 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
144 Digitalisering af udbud fra offentlige myndigheder 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
141 Forenkling af indberetning om butikkers helligdagsåbent 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
140 IT-ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk skal bringes til at virke 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
139 Tast-selv Service (enkeltbetalingsstøtte online) 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
138 Facilitering af community for brugerne 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
130 Dansk forbudsbekendtgørelse mod fire navngivne ftalater 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
124 Danske nationale supplerende regler om bly 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
120 Afskaf kommunernes anvisningsret til erhvervsaffald 18.03.2013 Gennemføres
117 Regler for anvendelse af gødning 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
114 Veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
113 Nationale standarder i byggeriet, eksempelvis betonelementer 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
112 Fødevarekontaktmaterialer - overensstemmelseserklæringer 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
108 Forenkling af indberetning af batterier 18.03.2013 Gennemføres
104 Lempelse af mærkningskravene for færdigpakket frisk frugt og grønt 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
103 Mere enkle og fleksible EU-udbudsregler 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
101 Salgspligt - fortolkning af servicedirektivets art. 20.2 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
93 Harmonisering af definitioner 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
92 Harmonisering af datadefinitioner 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
90 Regler vedrørende grænsependlere 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
88 Virksomhederne skal have lettere adgang til udenlandske ph.d.er uddannet i Danmark 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
79 Søfolk i transit i Danmark - afmønstring fra skibe på reden 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
76 Søfolk i transit i Danmark 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
72 Én samlet registrering for flere bedrifter 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
70 Øget anvendelse af opholds- og arbejdstilladelse for selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
68 Personalisering og nyudvikling af Virk.dk 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
59 Indberetning af færre oplysninger ved sygefravær 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
58 Antal timer dokumenteres ubureaukratisk 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
57 Skatteårsopgørelse for selskaber 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
56 Alkoholfri øl skal have samme betingelser i DK som i resten af Europa 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
52 Adgang til miljødata 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
51 Frigiv grunddata 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
47 ICS skal vejlede indehavere af green card 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
45 Bedre vejledning om skatteforhold i ICS centrene 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
42 Registreringsbevis til udenlandske arbejdstagere 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
41 Ansøgning om CPR-nr. i International Citizen Service (ICS) for arbejdstagere bosat i alle landets kommuner 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
40 Indhentning af tinglysningsoplysninger på borgerens vegne 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
39 Implementering af servicedirektivet i andre lande 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
38 Enklere kommunal byggesagsbehandling i forhold til midlertidige konstruktioner 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
37 Kommunal byggesagsbehandling - kontrol af gyldigheden af autorisation for installatører af gas-, vand- og afløbsarbejder 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
36 Efterfølgende godkendelse af byggeriet 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
35 Notarialforretninger ved navneunderskriftsprøve 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
29 Indførsel af elektronisk CMR-fragtbrev 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
26 SKAT's hjemmeside 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
25 Aflæggelse af årsrapport på engelsk 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
23 Øget information på pesticidområdet 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
22 Klage over enkeltpunkter i afgørelser om miljøgodkendelse 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
21 Ensret de nationale registreringssystemer for producentansvar for elektriske og elektroniske produkter i alle 27 EU-medlemslande 04.10.2012 Gennemføres
20 Oprettelse af indgang til dansk producentansvarssystem på www.virk.dk 04.10.2012 Gennemføres
17 Forenkling af reglerne for anmeldelse af ejerskifte i henhold til fødevareloven 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
16 Evaluering af Næringsbasen - virker lovgivningen efter hensigten? 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
14 Kortere frist for indberetning fra kontrolmyndighederne til NaturErhvervstyrelsen 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
13 Effektive arbejdsgrupper mv. for dyrevelfærd 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
11 Revision af dyrkningsvejledningen 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
10 Krav om skiltning med priser på lån, som virksomhederne ikke tilbyder 04.10.2012 Gennemføres
9 Regelforenkling for forbrugerkontrakter ved e-handel 04.10.2012 Gennemføres
8 Forenkling af dokumentation for deltagelse i EU-støttede projekter/programmer - social- og regionalfondsprogrammer 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
7 Tast selv og NemID 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
6 Afskaffelse af "opbevaringsreglen" ved opnåelse af statsstøtte: At finde en forenklet måde dels at håndtere statsstøttereglerne på og dels at dokumentere overholdelse af dem 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
4 Digitalisering af anmodning og ansøgning om udbetaling af løntilskud ved fleksjob 04.10.2012 Gennemføres Implementeret

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X