Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
460 Nytænkning af modellerne for prisfastsættelse af universiteternes forskningsresultater, opfindelser og forskerydelser 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
457 Kortere betalingsfrist for offentlige myndigheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
446 Bedre overblik over offentlige støttemuligheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
444 Hurtigere sagsbehandling hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
443 Selvbetjening på engelsk 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
442 Nedetider på Virk.dk og andre offentlige digitale løsninger 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
436 Key account manager / "112" linie for små og nystartede virksomheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
435 Elektroniske eksportcertifikater i fødevarebranchen 02.02.2015 Gennemføres delvist
434 Startpakke til iværksættere 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
431 Forenkling af import/eksport og tolddeklarationsformularer 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
430 Bedre vejledning til import og eksport tolddeklarationer 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
427 Oprettelse af NemID: Kategorier 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
423 Mere klar kommunikation fra det offentlige efter opstart 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X