Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
766 Fremtidssikre direktiver om biologisk materiale 21.06.2018 Gennemføres delvist
752 Mulighed for brug af ikke-publicerede data ved dokumentation af effekt af ny behandling 21.06.2018 Gennemføres delvist
745 Øvre tidsgrænse for sagsbehandling ifm. ansøgning om adgang til sundhedsdata 21.06.2018 Gennemføres delvist
742 Hurtigere behandling af tilladelse til klinisk afprøvning 21.06.2018 Gennemføres delvist
737 Økologicertifikater til USA 20.02.2018 Gennemføres delvist Implementeret
735 Koordinering af regler og tilsyn for virksomheder med flere aktiviteter (fø-devarer, foder og biprodukter) 20.02.2018 Gennemføres delvist
729 Undtagelse i mærkningskrav på frugt og grønt tæt på dato 20.02.2018 Gennemføres delvist
728 Donation af fødevarer undtages fra 1/3 reglen 20.02.2018 Gennemføres delvist Implementeret
726 Udvidelse af Det Økologiske Spisemærke 20.02.2018 Gennemføres delvist
723 Større udbredelse af skrivebordskontroller i Fødevarestyrelsen 20.02.2018 Gennemføres delvist
722 Mærkning ved fjernsalg (onlinesalg af fødevarer) 20.02.2018 Gennemføres delvist
718 Kontaktpersonordning ved SIRI 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
716 Vejledning om arbejdstilladelse ved SIRI 11.10.2017 Gennemføres delvist
715 Klare retningslinjer for indberetning om ændrede ansættelsesforhold for medarbejdere med opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne 11.10.2017 Gennemføres delvist
714 Sagsbehandling af medfølgende familie på Fast-track ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Gennemføres delvist
711 Lettere at ombytte udenlandsk kørekort til dansk kørekort 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
708 Mere enkel dispensation i forbindelse med kørsel med farligt gods 11.10.2017 Gennemføres delvist
706 Kontaktpersonordning ved SKAT 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
701 Udlevering af tredje nummerplade samtidigt med de to normale nummerplader 11.10.2017 Gennemføres delvist
695 Nemmere at levere varer til dagligvarebutikker uden for myldretiden 11.10.2017 Gennemføres delvist
693 Alle kommuner skal anvende Jordweb/tilsvarende digital platform, så indhentning af tilladelser til jordkørsel bliver enklere for virksomhederne 11.10.2017 Gennemføres delvist
690 Sikre at erhvervsrettede IT-løsninger fungerer før effektiviseringspotentiale realiseres 07.06.2017 Gennemføres delvist
689 Det skal være lettere at registrere kursister på Efteruddannelse.dk 07.06.2017 Gennemføres delvist
687 Bedre information om kurser og adgang til support på Efteruddannelse.dk 07.06.2017 Gennemføres delvist
683 Obligatoriske brugertests af indberetninger til Danmarks Statistik 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
682 Databehandleraftaler - uensartet praksis på tværs af kommuner 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
678 Virksomheder skal kun indberette data til det offentlige ét sted 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
677 Retningslinjer for fristudsættelser 07.06.2017 Gennemføres delvist
676 Udarbejdelse af guideline for god forvaltningsskik i den digitale forvaltning 07.06.2017 Gennemføres delvist
673 Styrk brugervenligheden i e-Boks 07.06.2017 Gennemføres delvist
672 Løbende målinger af virksomhedsrettede digitale løsninger 07.06.2017 Gennemføres delvist
667 Notifikation vedr. SKAT's ændringer i selskabernes forskudsopgørelser 07.06.2017 Gennemføres delvist
666 Frivillig indbetaling af selskabsskat 07.06.2017 Gennemføres delvist
663 Adgang til systemer hos SKAT 07.06.2017 Gennemføres delvist
662 Påmindelse til skatteyder og rådgiver ved udløb af autorisationer på TastSelv Borger og TastSelv Erhverv 07.06.2017 Gennemføres delvist
657 Bedre kommunikation i forbindelse med fejl under digitale indberetninger i eIndkomst 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
655 Bedre mulighed for at vedhæfte bilag ved genoptagelse af selvangivelsen 07.06.2017 Gennemføres delvist
649 NemRefusion: Anmeldelse af "tidlig opfølgning på sygdom" (Fast-track ordningen) skal automatisk medføre anmeldelse af sygdom til kommunen 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
647 Nemmere procedure for registrering af udenlandske medarbejdere 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
646 Afskaf regel om ilandsætningstilladelse 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
642 Øget fleksibilitet ved byggetilladelser til indendørs sceneopbygning 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
641 Krav om varsling ved ændringer i tilladelse for rutekørsel med sightseeingsbusser 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
639 Smidigere proces for udstedelse af skattepersonnummer til EU-borgere 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
629 T1 postkasse ved krydstogtsterminal 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
627 Nemmere at få udleveret varer fra ikke EU-lande for ikke-import virksomheder 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
626 Digital dokumentation af badevandskvalitet ved egenkontrol 02.02.2017 Gennemføres delvist
625 Færre kontrolbesøg på campingpladser med swimmingpools 02.02.2017 Gennemføres delvist
624 Bedre vejledning ved bekæmpelse af måger 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
623 Salgsboder skal kunne tage genbrugsbægre retur 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
621 Bedre muligheder for at oplyse om allergener i fødevarer 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
619 Hurtigere behandling af klager over fødevarekontrollen 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
618 Indfør bagatelgrænse i fødevarekontrollen 02.02.2017 Gennemføres delvist
612 Forenkling af proceduren for anmeldelser af voldelig og truende adfærd i nattelivet 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
611 Handel med brugte genstande: Mere tidssvarende registrering af købs- og salgstransaktioner 02.02.2017 Gennemføres delvist
609 Notifikation til Digital Post ifm. post fra offentlige selvbetjeningsløsninger 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
608 Flere oplysninger i notifikationsmails og -sms'er fra Digital Post 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
605 Reminder om udløb af alkoholbevilling 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
600 Forenkling af krav til ventilationsløsninger i bygningsreglementet 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
595 Ens frister for indsendelse af selvangivelse 25.10.2016 Gennemføres delvist
594 Nedetid på kvartal og halvårsmoms indberetninger 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
591 Ensartet behandling af tilladelser til jordflytning 25.10.2016 Gennemføres delvist
587 Ændring af Naturbeskyttelsesloven 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
586 Opstilling af væsentlighedskriterier ved arkæologiske fund 25.10.2016 Gennemføres delvist
580 Ønske om kommunikation på engelsk som en del af CVR-registret 25.10.2016 Gennemføres delvist
579 Kontaktoplysninger til myndigheder ved digital administration af virksomhedspraktik og løntilskud 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
578 NemRefusion: Flere sygeperioder i samme refusionsbillede 25.10.2016 Gennemføres delvist
575 Digital ansøgning om refusion for jobafklaringsforløb 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
573 Register vedr. social sikring ved udstationering 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
562 Lov om betalingstjenester: Loyalitetskort 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
558 Lokale parkeringsregler samt krav til vægt, længde og miljø 07.06.2016 Gennemføres delvist
557 Distribution af farligt gods 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
556 Smidigere krav til fremsendelse af dokumenter til ambassaden 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
553 Langsommelige systemer ved indgivelse af ansøgninger via nyidanmark.dk 07.06.2016 Gennemføres delvist
552 Automatisk forlængelse af sagsbehandlingstiden for opholds- og arbejdstilladelse 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
551 Pligt til indberetning til SIRI om ændret ansættelsesforhold 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
535 Første modtager af økologiske varer fra 3. land 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
533 Lempelse af 1/3-reglen 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
532 Lempelse af krav om sporbarhed på batch-niveau 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
530 Æg må kun sælges indtil 7 dage før mindst holdbar til datoen - reduktion af madspild 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
526 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - dobbelthjemmel i relation til tømning af fedtudskiller 07.06.2016 Gennemføres delvist
525 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - affaldstilsyn og ankemulighed ved kommunale afgørelser 07.06.2016 Gennemføres delvist
523 Mere smidig notifikation ved overførelse af affald 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
522 Tværnationalt samarbejde om end-of-waste kriterier 07.06.2016 Gennemføres delvist
521 Etablering af system til national klassificering af affald 07.06.2016 Gennemføres delvist
519 Indførelse af "End of manure" bestemmelse i nitratdirektivet mhp. at fremme genanvendelsen af organiske restprodukter 07.06.2016 Gennemføres delvist
518 Ændring af reglerne for anvendelse af gødning som brændsel 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
517 Mere ensartet sagsbehandling om anvendelse af affald til jordbrugsformål (§19-godkendelser) i kommunerne 07.06.2016 Gennemføres delvist
513 Datagenbrug mellem FVST.dk og CVR.dk 07.06.2016 Gennemføres delvist
512 Undersøgelse af norske erfaringer med samling og systematisering af regelkomplekset på arbejdsmiljøområdet 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
511 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - ens krav til indsamling- og anvisningsordninger 07.06.2016 Gennemføres delvist
509 Bedre håndtering af el- og vandafgift for turismeerhvervet 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
504 Større fleksibilitet ift. midlertidige parkeringstilladelser 08.12.2015 Gennemføres delvist
503 Enklere regler for ikke certificerede midlertidige bygningskonstruktioner, eks. messe-stande 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
502 Brandkrav i forbindelse med landbrugsbyggeri 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
499 Hobbybiavl for efterlønsmodtagere 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
493 Lukning af selskaber efter selskabslovens § 216 08.12.2015 Gennemføres delvist
491 Forenkling af uhensigtsmæssig og ubegrundet praksis om "nærmeste toldsted" 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
488 Forenkling af indberetninger af aflønningsforhold for væsentlige risikotagere til Finanstilsynet 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
486 Én indgang til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger med ens brugerflade - 1 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
485 Én indgang til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger med ens brugerflade - 2 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
483 Forenkling af digital post i virksomhedernes e-Boks 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
480 Problemer med uvarslede kontrolbesøg på fyrværkerivirksomheder 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
479 Langsommelig sagsbehandlingstid på virksomhedskontrol af køre- og hviletid 17.09.2015 Gennemføres delvist
478 Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed 17.09.2015 Gennemføres delvist
476 Krav til verificering i VIES-systemet 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
473 Målrettede og kloge tilsyn af private hospitaler 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
472 Struktur og ensretning af tilsynet på det sociale område (børn, voksne, ældre) 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
470 Muligheder for brug af varslede kontrolbesøg i landbruget skal udnyttes i videst muligt omfang 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
469 Specialisering og branchekendskab hos kontrollører i Fødevarestyrelsen 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
465 Barrierer for udledning af spildevand bremser væksten 17.09.2015 Gennemføres delvist
461 Midlertidige kompetencebeviser skal fremover udstedes af lokal tilsynsførende/kødkontrol 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
460 Nytænkning af modellerne for prisfastsættelse af universiteternes forskningsresultater, opfindelser og forskerydelser 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
457 Kortere betalingsfrist for offentlige myndigheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
452 Sygedagpenge refusion 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
446 Bedre overblik over offentlige støttemuligheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
444 Hurtigere sagsbehandling hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
443 Selvbetjening på engelsk 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
442 Nedetider på Virk.dk og andre offentlige digitale løsninger 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
440 Procedure for ansøgning om SVU- og VEU-godtgørelse 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
436 Key account manager / "112" linie for små og nystartede virksomheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
435 Elektroniske eksportcertifikater i fødevarebranchen 02.02.2015 Gennemføres delvist
434 Startpakke til iværksættere 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
433 Mulighed for at få forhåndsgodkendt nyttiggørelsesanlæg 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
431 Forenkling af import/eksport og tolddeklarationsformularer 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
430 Bedre vejledning til import og eksport tolddeklarationer 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
427 Oprettelse af NemID: Kategorier 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
423 Mere klar kommunikation fra det offentlige efter opstart 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
418 Konsekvens af nationale særregler 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
417 Indførelse af frist for indsigelse mod fastsættelse af værdiforringelse 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
416 Fjerne krav om brug af standardfortrydelseserklæring 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
415 Ændring af cookiebekendtgørelsen 23.10.2014 Gennemføres delvist
414 Reducer overlap og ensart metoder, der ligger til grund for krav til byggevarer på tværs af EU initiativer 23.10.2014 Gennemføres delvist
412 Ressourceproduktivitet gennem tidssvarende affaldstransportregler i EU 23.10.2014 Gennemføres delvist
411 Rederier pålægges unødvendige byrder i form af undersøgelser og miljøredegørelser med henvisning til bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
407 Indberetning af statistik vedr. Forskning, udvikling og innovation 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
406 Virksomheder skal kun afgive oplysninger, der er nødvendige til brug for arbejdsskadesagen eller statistikformål 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
403 Bekæmpelse af momssvig uden omvendt betalingspligt eller administrative byrder 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
401 Bulk-transport af nonfood materiel 23.10.2014 Gennemføres delvist
400 Risikobaseret analyse og prøveudtagning på fødevareområdet (restkoncentrationer og mikrobiologi mv.) 23.10.2014 Gennemføres delvist
399 Klare EU-rammevilkår for landmænd på krydsoverensstemmelsesområdet 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
397 Læhegn som miljøfokusareal 23.10.2014 Gennemføres delvist
394 Undgå fuld bilagskontrol 23.10.2014 Gennemføres delvist
392 Klarere regler og ensartet fortolkning af regler i forhold til vin og spiritus 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
391 Fortolkning af veterinærkontrolbekendtgørelsens § 5 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
389 Forpligt offentlige myndigheder til at bruge den digitale postkasse 23.10.2014 Gennemføres delvist
380 Udskiftning af staldbygninger skal ikke altid kræve miljøgodkendelse 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
377 Skattekonto 18.06.2014 Gennemføres delvist
375 Disproportionale konsekvenser ved manglende engangsregistrering af historiske oplysninger 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
373 Forenkling af årsregnskabsloven - Lettelse af regnskabskrav for datterselskaber 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
369 EU-Momsinformationsportal/website 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
367 Momsfradrag - tab ved debitorer 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
364 Omvendt betalingspligt ved salg af metalskrot, mobiltelefoner m.m. 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
362 Forenkling / modernisering af ølafgiftsloven 18.06.2014 Gennemføres delvist
358 Leasing af motorkøretøjer 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
354 Forenklinger af SKAT's Toldsystem 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
353 Driftsproblemer med SKAT's digitale løsninger på Toldområdet 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
351 Bedre tid til at implementere ny skatte- og regnskabslovgivning 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
349 Indberetningspligt for renter, erhvervsdrivende personer 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
344 Kontroller ved digitale indberetninger 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
341 Smidigere omdannelse af SMBA til A/S 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
340 Forenkling af ny forbrugeraftalelov 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
336 Miljøstyrelsens App "TJEK KEMIEN" 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
335 Indbetaling til SKAT kommer retur 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
329 Evaluering af kravet om at sygefravær skal beskrives i APV'en 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
328 Psykisk arbejdsmiljø - evaluering af spørgeskema og Arbejdstilsynets kommunikation til virksomheder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
327 Besøgsrapporten forbedres 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
325 Der er en række udfordringer med afgørelse uden påbud 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
318 Lettelser vedr. import 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
315 Præcisering og optimering af Arbejdstilsynets brug af vejledninger over for virksomheder 25.02.2014 Gennemføres delvist
312 Krav til sporbarhed skal være praktisk mulige og økonomisk forsvarlige 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
308 Forenkling af den danske model for miljøgodkendelse af drifts- og anlægsændringer på bestående virksomheder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
307 Udredning af formkravene inden for det kemiske område så de styrker virksomhedernes arbejde med arbejdsmiljø 25.02.2014 Gennemføres delvist
306 Én blanket ved ansøgning om jobrotationsydelse gældende for samtlige jobcentre i Danmark 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
304 Større fleksibilitet ved udnyttelse af produktionstilladelser 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
303 Retningslinjer for håndhævelsespraksis på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres delvist
302 En generel lovreform på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
300 Mulighed for at udarbejde visse selskabsdokumenter udelukkende på engelsk 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
299 Mulighed for at rekvirere visse udskrifter fra www.cvr.dk og ERST på engelsk 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
295 Indførelse af track-and-trace for sagsbehandlingen i offentlige myndigheder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
294 Samtidighed i sagsbehandlingen 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
292 En indgang for produktionsvirksomhederne på områder, hvor det er relevant 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
291 Rettidig inddragelse af erhvervslivet i forbindelse med implementering af EU-regulering 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
289 Opfølgning på konsekvensvurderinger 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
287 Vejledninger til nye love og bekendtgørelser skal udstedes, inden reglerne træder i kraft 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
283 Synlig og klar kommunikation af og dokumentation for praksisændringer 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
280 Miljøgodkendelser - gennemskuelig anvendelse af reglerne 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
277 Problemer med ibrugtagning af NemID medarbejdersignatur 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
275 Implementering af tværgående strategi for målrettet og dialogbaseret håndhævelse af erhvervsregulering 25.02.2014 Gennemføres delvist
274 Væksttjek på udvalgte områder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
272 Timeoverførselsreglerne bør afvikles 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
271 Beregningsperioden for dagpenge øges fra 3 til 12 måneder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
269 Mulighed for at skifte arbejdsfordelingsmodel 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
268 Nøglemedarbejdere undtages for arbejdsfordeling 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
267 En privatisering af brandsagsbehandlingen 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
266 Udbredelse af best practice eksempler i kommunerne 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
264 Revision af godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med drikkevand 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
261 Unødvendigt ekstra trin ved indberetning til Intrastat 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
258 Begrænsning af antal statistikker, som en virksomhed skal deltage i i løbet af et år 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
256 Misligholdte digitale kreditaftaler skal kunne tvangsfuldbyrdes i fogedretten 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
252 Ingen tillægsgodkendelse ved ændring af arealstatus, når miljøbelastningen er uændret 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
251 Statistikudtræk af egne indberetninger til Danmarks Statistik 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
248 Leder i virksomhed skal have adgang til at se indberetninger 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
244 Undgå fuld bilagskontrol 29.10.2013 Gennemføres delvist
242 Nemmere brugerrettighedsstyring 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
241 NemID medarbejder rettighedsstyring: Mulighed for at give alle rettigheder til en medarbejder 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
240 Signatur for virksomheder uden ansatte 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
237 Support på NemID 29.10.2013 Gennemføres delvist
235 Ensretning af digitale platforme, dataformater mv. 29.10.2013 Gennemføres delvist
229 Fælles kommunale standardblanketter 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
227 Koordinering af tilsynsbesøg og regulering på arbejdsmiljøområdet i forhold til andre myndigheders tilsyn og regler 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
226 Fortolkning om reglerne om unges arbejde 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
224 Man bør kunne ændre regnskabsåret ét sted, og ændringen bør derefter gælde i både Erhvervsstyrelsen og SKAT 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
223 Sagsbehandlingstider hos offentlige myndigheder 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
219 Relevans af indberetning til Danmarks Statistik for den enkelte virksomhed 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
217 Lettere adgang til digital sygemelding ved frivillige forsikringer 29.10.2013 Gennemføres delvist
216 Sagsbehandlingstider i Natur- og Miljøklagenævnet 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
213 Print af egne indberetninger til virk.dk 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
210 Indberetninger ved EU-handel til Listesystem 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
206 Dobbelte undersøgelser ved indvinding af råstoffer 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
205 Kontantløs betaling 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
204 Indberetning af arbejdsskade - uhensigtsmæssigheder ved indberetning i EASY 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
202 En indgang for erhvervslivet i alle kommuner 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
201 Genbrug af data i forbindelse med indberetning af arbejdsskader 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
198 Forbedring af kvalitet og hastighed i Fødevareministeriets Klagecenters sagsbehandling 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
197 Forskellige standarder for e-handels-løsninger ved udbud af fødevareleverancer 17.06.2013 Gennemføres delvist
196 En indgang for virksomheder i sygedagpengesager 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
195 Virksomheder kender ikke arbejdstimer og produktivitet for fleksjobbere, der søger job, og det vanskeliggør rekrutteringen 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
194 Ensartede og standardiserede regler for prissætningen på socialområdet 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
192 SKAT dokumentationskrav ved selvafhentning af varer i Danmark til andet EU land 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
191 Styringssystemer på hjemmehjælpsområdet 17.06.2013 Gennemføres delvist
187 Bagatelgrænser for VVM-screeninger 17.06.2013 Gennemføres delvist
186 Klare rammer for oplysningskrav i forbindelse med miljøgodkendelser 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
184 Etablering af system til national klassificering af affald 17.06.2013 Gennemføres delvist
183 Ensartet gebyropkrævning på kommunale genbrugsstationer 17.06.2013 Gennemføres delvist
179 Implementering af rehabilitering på ældreområdet 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
178 Kommunernes forskelligartede administration af vandafledningsbidrag 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
177 Ændring af støjregler som følge af afskaffelsen af lukkeloven 17.06.2013 Gennemføres delvist
174 Faste og jævnlige brugerundersøgelser af de kommunale tilsyn 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
172 Tilpasning af sprog i indberetningsløsningen EASY mv. 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
168 Virksomhederne skal kun afgive oplysninger, der er nødvendige til brug for behandlingen af arbejdsskadesagen eller statistikformål 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
167 Bedre begrundelser ved afgørelser om offentlige udbud 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
166 Forenkling af procedure ved ansøgning om alkoholbevilling - én indgang til myndighederne 17.06.2013 Gennemføres delvist
164 A1 og blåt sygesikringskort ved udstationering 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
163 Øget kommunal digitalisering - track and trace af alle virksomhedshenvendelser 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
161 Bogføring-, moms- og regnskabsløsning 18.03.2013 Gennemføres delvist
160 Maksimalt 4 ugers sagsbehandlingstid i ukomplicerede sager om arbejdstilladelse 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
156 Revision af sanktioner for fejlbetjening af den digitale tachograf 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
155 Dokumentationsrapport på VIRK.dk 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
154 Skats hjemmeside - problem med sessioner der udløber 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
153 Fælles offentlig "Service Level Agreement" ift. de offentlige digitale løsningers oppetider 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
149 Forbedring af e-mailkommunikation med SKAT 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
148 Forbedring af telefonisk henvendelse til SKAT 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
145 Blokvognsnummerplader med i det elektroniske register 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
143 Digitalisering (AMU og VEU) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
142 Lettere og mere fleksibel indbetaling af feriepenge til Feriekonto 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
137 Fælles offentligt supportcenter, der 24/7 yder support til digitale indberetninger/ansøgninger mv. 18.03.2013 Gennemføres delvist
136 Pakkerejsedirektivet: Konkursbeskyttelse 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
129 Følg eller forklar princip ifm. implementering af EU-regulering 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
128 Fortolkning af udbudsreglerne 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
126 Forenklet implementering af Seveso-direktivet 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
125 Tilbagetrækning af vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsdokumenterne for små ammoniakkøleanlæg 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
122 Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IE-direktivet) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
121 VVM-direktivet 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
118 Dansk berigelsespraksis 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
116 Biavl og afstandskrav 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
111 Overimplementering af direktiv om medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostik (IVD-direktivet) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
110 Fødevarekontaktmaterialer - import af varer fra Hong Kong og Kina 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
107 Revisionspligt for mindre virksomheder 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
106 Brug af forskellige udbudsformer 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
102 Fortolkning af krydsoverensstemmelsesreglerne (KO) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
97 Udvid grunddata med indkomst- / løndata 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
95 Udvidelse af grunddata med regnskabsoplysninger 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
94 Vandingstilladelser med udgangspunkt i 3 års gennemsnit 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
91 Harmonisering af CVR og SE numre 17.12.2012 Gennemføres delvist
89 Oplysninger i forbindelse med ophør af medarbejder 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
86 Lettere adgang til oplysninger for Danmarks Statistik 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
85 Forenkling af skatteopgørelsen for udenlandske statsborgere - ligningsmæssige fradrag 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
84 Forenkling af reglerne omkring etablering af rensningsanlæg til husspildevand i landdistrikterne 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
83 Lettere ordning for afregning af moms 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
82 Længerevarende støtteordning til naturpleje 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
81 Opholds- og arbejdstilladelse for tredjelandsborgere ved ophold i udlandet i mere end seks måneder 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
80 Vurdering og sanering af punktafgifter 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
78 Forbud mod at indhente samme oplysninger flere gange 17.12.2012 Gennemføres delvist
77 Forbud mod at hente grunddata flere gange 17.12.2012 Gennemføres delvist
74 One flow indberetning til Danmarks Statistik 17.12.2012 Gennemføres delvist
73 Ændring af habitatregler 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
71 En national myndighedsdatabase 17.12.2012 Gennemføres delvist
69 Orientering om ændrede skatte- og momsregler mv. 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
65 Beskæftigelseskravet dokumenteres ubureaukratisk 17.12.2012 Gennemføres delvist
64 Begrænsning af arbejdsgivers oplysningspligt 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
63 Bedre kontrol med midlertidige opholds- og arbejdstilladelser 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
61 Proportionalitet på krydsoverensstemmelsesområdet 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
60 Reglerne om registrering af animalske fødevarer på første modtagelager 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
49 Én digital indgang for udenlandske arbejdstagere - Koordineret information fra myndighederne 17.12.2012 Gennemføres delvist
48 Rådgivning af udenlandske arbejdstagere i kommunerne 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
34 En virksomhedsindgang for udførsel af dual-use produkter og forsvarsmateriel 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
32 Følgebiler og ledsageruddannelse ved særtransporter 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
30 Håndhævelse af regler for dyretransport 04.10.2012 Gennemføres delvist
27 Forenkling af Industriens produktion og ordreindgang 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
24 Ændring af beløbsgrænse for revisorerklæring ifm håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
19 Batteridirektivet - med minimumgrænse 04.10.2012 Gennemføres delvist
18 Balanceregnskaber vedr. økologi i engros- og detailled 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
12 Forenklet procedure ved eksportejererklæringer 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
5 Forenkling og reduktion af dokumentations- og kontrolbyrden ved opnåelse af strukturfondsstøtte 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
3 Forenkling af procedurer ved ansættelse af elever 04.10.2012 Gennemføres delvist

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X