Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
780 Effektiv implementering af VITAS 08.11.2018 Behandles
779 Nye regler om geoblocking kolliderer med eksisterende regler om fortrydelsesret og reklamation 08.11.2018 Behandles
778 Erhvervsdrivende risikerer at lide tab som følge af kolliderende bestemmelser i reglerne om fortrydelsesret 08.11.2018 Behandles
777 Mere ensartet håndhævelse af oprindelseskrav i 3. lande 08.11.2018 Behandles
776 Behov for enkel og ensartet beregning af boligbetaling i botilbud 08.11.2018 Behandles
775 Enklere opkrævning af egenbetaling i private og offentlige botilbud 08.11.2018 Behandles
774 Etabler integration mellem omsorgssystemer og virksomhedernes økonomisystemer 08.11.2018 Behandles
773 Klare retningslinjer for hvordan kommuner skal beregne afregningsprisen til leverandører af pleje og omsorgsopgaver 08.11.2018 Behandles
772 Præcise retningslinjer for justering af afregningspris 08.11.2018 Behandles
771 Private leverandører bør have lige adgang til kommuners videnbaser 08.11.2018 Behandles
770 Klare retningslinjer ved delegation 08.11.2018 Behandles
769 Ensartet tilsyn med serviceniveauet på ældreområdet 08.11.2018 Behandles
768 Puljemidler på ældreområdet skal fordeles efter en gennemsigtig og entydig fordelingsnøgle 08.11.2018 Behandles
767 Enklere regler for opbevaring og distribution af visse naturlægemidler og vitamin- og mineral præparater 21.06.2018 Behandles
766 Fremtidssikre direktiver om biologisk materiale 21.06.2018 Behandles
765 Fitness check af reglerne om olivenolie 21.06.2018 Behandles
764 Transparens om andre EU-landes regler, procedurer og myndigheder 21.06.2018 Behandles
763 Frie datastrømme på tværs af landegrænser til tredjelande 21.06.2018 Behandles
762 Nationale krav i vejen for det indre marked for byggevarer 21.06.2018 Behandles
761 Digitalisering af momsdokumentation i forbindelse med køb og salg af både i EU 21.06.2018 Behandles
760 Modernisering af toldkodekssystemet: oversættelse til korrekte danske termer 21.06.2018 Behandles
759 Modernisering af toldkodekssystemet: mere tidssvarende toldkoder 21.06.2018 Behandles
758 Modernisering af toldkodekssystemet: indfangning af nye typer af produkter 21.06.2018 Behandles
757 Vævscentre og bekendtgørelse om assistereret reproduktion 21.06.2018 Behandles
756 Manglende automatisk adgang til at se anmærkninger og begrænsninger i sundhedspersonales registrerede autorisationer 21.06.2018 Behandles
755 E-Boks-løsning til privathospitaler, der behandler offentlige patienter 21.06.2018 Behandles
754 Ekstra krav til emballage i nationalt udbud 21.06.2018 Behandles
753 Digitalisering af produktvejledninger på lægemidler 21.06.2018 Behandles
752 Mulighed for brug af ikke-publicerede data ved dokumentation af effekt af ny behandling 21.06.2018 Behandles
751 Gennemsigtighed i Amgros kriterier for prisvurderinger 21.06.2018 Behandles
750 Fasttrack ordning for behandling og godkendelse af levering af data i forskerordningen hos Danmarks Statistik 21.06.2018 Behandles
749 Indfør kvalitetsvurderet adgang til Sundhedsdatastyrelsens lægemiddelstatistikregister 21.06.2018 Behandles
748 Accelerering af harmoniseringsprocesser af standarder indenfor medicinsk udstyr 21.06.2018 Behandles
747 Mangel på bemyndigede organer for godkendelse af medicinsk udstyr 21.06.2018 Behandles
746 Enklere proces for indrapportering af utilsigtede hændelser 21.06.2018 Behandles
745 Øvre tidsgrænse for sagsbehandling ifm. ansøgning om adgang til sundhedsdata 21.06.2018 Behandles
744 Etablering af national indgang til sundhedsdata, som hjælper virksomheder med at få adgang 21.06.2018 Behandles
743 En samlet online ansøgningsformular om tilladelse til klinisk afprøvning 21.06.2018 Behandles
742 Hurtigere behandling af tilladelse til klinisk afprøvning 21.06.2018 Behandles
740 Digital indfortoldningsprocedure for visse jern- og stålprodukter ved import til EU iht. importlicens 20.02.2018 Behandles
739 Muliggør digital integration mellem Skattekonto og bogføringssystemer 20.02.2018 Behandles
730 Temperaturregler for opbevaring og transport af visse fødevarer 20.02.2018 Behandles
724 Accept af mærkning af sulfitter på flere sprog 20.02.2018 Behandles
721 Justering af bruttoskatteordningen, således at en tillægskontrakt til ansættelseskontrakten er tilstrækkelig til at kunne anvende bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Behandles
713 Forhindre ulovlig arbejdskraft via sammenkørsel af registre 11.10.2017 Behandles
709 Lastbilers totalvægt og udstyr: Ophævelse af 20 %-reglen 11.10.2017 Behandles
703 Justering af betydningen af koncernens struktur i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Behandles
702 Justering af vederlagskravet i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Behandles
699 Kontrol og administration af logbøger til dyreeksport hæmmer danske transportører i forhold til andre europæiske operatører 11.10.2017 Behandles
698 Afskaffelse af klippekortsordningen for dyretransporter 11.10.2017 Behandles
697 Ansvarsfordeling for transportegnethed ved dyretransporter 11.10.2017 Behandles
696 Revision af vejledning og digital løsning for indenrigserklæringer 11.10.2017 Behandles
691 Øget kapacitet og tilgængelighed i International Citizen Service centrene 11.10.2017 Behandles
686 Forbedret overblik over aktuelle/aktive indberetninger hos Danmarks Statistik 07.06.2017 Behandles
679 Obligatorisk konsekvensvurdering for virksomheder ved større digitaliseringsprojekter 07.06.2017 Behandles
677 Retningslinjer for fristudsættelser 07.06.2017 Behandles
633 Højere beløbsgrænse for spilafgift 02.02.2017 Behandles
622 Bagatelgrænse ved VVM-screening 02.02.2017 Behandles
613 Mere passende regler for kontrol og godkendelse af "særlige forlystelser" af mindre avanceret karakter og omfang på campingpladser mv. 02.02.2017 Behandles
601 Klar og effektiv udmøntning af TF-visse 25.10.2016 Behandles
589 Klarhed om krav til vinduer i støjplagede områder 25.10.2016 Behandles
580 Ønske om kommunikation på engelsk som en del af CVR-registret 25.10.2016 Behandles
546 Forenkling af afregning af emballageafgift 07.06.2016 Behandles
534 Regler om økologiregnskab 07.06.2016 Behandles
531 Forenkling af EU's sporingsoplysninger på fisk 07.06.2016 Behandles
524 Ressourceproduktivitet gennem tidssvarende affaldstransportregler i EU 07.06.2016 Behandles
489 Sammenkørsel af myndighedsregistre for at forebygge illegal arbejdskraft 08.12.2015 Behandles
464 Transport af heste: Enklere krav til forudgående kursus 17.09.2015 Behandles
385 Forenkling af afgiftskompleks vedrørende overskudsvarme 18.06.2014 Behandles
348 Forenkling af reglerne for personligt erhvervsdrivende 18.06.2014 Behandles
190 Digitalisering af kommunale lokalplaner 17.06.2013 Behandles
119 Virksomheder der udfører godshåndtering på havne og terminalområder bør undtages fra registrering af farligt gods 18.03.2013 Behandles
50 Én digital indgang for udenlandske arbejdstagere - Spørgsmål/vejledning via ICS' hjemmeside 17.12.2012 Behandles
46 Anmodning om godkendelse af uddannelser og certifikater via ICS's hjemmeside 17.12.2012 Behandles
44 Åbningstiderne for ICS centrene udvides 17.12.2012 Behandles
43 Aflæggelse af biometri på de fire ICS centre 17.12.2012 Behandles

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X