Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
720 Apostille-påtegning ved familiesammenføring ved Statsforvaltningen 11.10.2017 Gennemføres ikke
719 Registrering af EU-borgere ved Statsforvaltningen 11.10.2017 Gennemføres ikke
718 Kontaktpersonordning ved SIRI 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
717 Dokumentation for indgivet ansøgning om arbejdstilladelse ved SIRI 11.10.2017 Gennemføres
716 Vejledning om arbejdstilladelse ved SIRI 11.10.2017 Gennemføres delvist
715 Klare retningslinjer for indberetning om ændrede ansættelsesforhold for medarbejdere med opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne 11.10.2017 Gennemføres delvist
714 Sagsbehandling af medfølgende familie på Fast-track ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Gennemføres delvist
713 Forhindre ulovlig arbejdskraft via sammenkørsel af registre 11.10.2017 Behandles
712 Beløbssporet på Fast-track ordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Gennemføres
646 Afskaf regel om ilandsætningstilladelse 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
645 Enklere procedurer for besætningsskift ved krydstogt 02.02.2017 Gennemføres ikke
553 Langsommelige systemer ved indgivelse af ansøgninger via nyidanmark.dk 07.06.2016 Gennemføres delvist
552 Automatisk forlængelse af sagsbehandlingstiden for opholds- og arbejdstilladelse 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
551 Pligt til indberetning til SIRI om ændret ansættelsesforhold 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
490 Afskaffelse af manuelle registreringskort 08.12.2015 Gennemføres
489 Sammenkørsel af myndighedsregistre for at forebygge illegal arbejdskraft 08.12.2015 Behandles
444 Hurtigere sagsbehandling hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
443 Selvbetjening på engelsk 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X