Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
762 Nationale krav i vejen for det indre marked for byggevarer 21.06.2018 Gennemføres
711 Lettere at ombytte udenlandsk kørekort til dansk kørekort 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
710 Præcisering af vejledning til køre- hviletidsreglerne med eksempler ift definitionen af materiel 11.10.2017 Gennemføres Implementeret
709 Lastbilers totalvægt og udstyr: Ophævelse af 20 %-reglen 11.10.2017 Behandles
708 Mere enkel dispensation i forbindelse med kørsel med farligt gods 11.10.2017 Gennemføres delvist
644 Generel tilladelse til midlertidig afspærring af fortove 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
643 Vejledning for opstilling af lys- og lydudstyr ved koncerter, arrangementer og begivenheder 02.02.2017 Gennemføres
642 Øget fleksibilitet ved byggetilladelser til indendørs sceneopbygning 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
641 Krav om varsling ved ændringer i tilladelse for rutekørsel med sightseeingsbusser 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
640 Mangel på parkeringspladser til levering af varer i byer 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
603 Forenkling af kravene til syn af entreprenørmaskiner, der er registreret i køretøjsregisteret 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
602 Klarhed om regler for handel og anvendelse af genbrugte byggematerialer 25.10.2016 Gennemføres
600 Forenkling af krav til ventilationsløsninger i bygningsreglementet 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
599 Fleksibilitet i metode til beregning af dagslys i bygninger 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
598 Afvigelser fra AB-systemet giver øgede byggeomkostninger 25.10.2016 Gennemføres
597 Nemmere ombytning af kørekort for buschauffører fra EU-lande 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
596 Bagatelgrænse for bredbånd - graveansøgning erstattes med graveanmeldelse 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
584 Proportionalitet i reglerne om tilgængelighed i bygningsreglementet 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
558 Lokale parkeringsregler samt krav til vægt, længde og miljø 07.06.2016 Gennemføres delvist
504 Større fleksibilitet ift. midlertidige parkeringstilladelser 08.12.2015 Gennemføres delvist
503 Enklere regler for ikke certificerede midlertidige bygningskonstruktioner, eks. messe-stande 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
502 Brandkrav i forbindelse med landbrugsbyggeri 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
481 Lettere administration af bødeforlæg fra politiets fotovogne 17.09.2015 Gennemføres ikke
479 Langsommelig sagsbehandlingstid på virksomhedskontrol af køre- og hviletid 17.09.2015 Gennemføres delvist
468 Stål - forskellige tilgange til vægtdefinition i EU 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
459 Returgods på særtransporter 02.02.2015 Gennemføres ikke
456 Ensretning af regler for erhvervsmæssig persontransport i personbil 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
453 Ensretning af hastighedsgrænser i byerne 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
414 Reducer overlap og ensart metoder, der ligger til grund for krav til byggevarer på tværs af EU initiativer 23.10.2014 Gennemføres delvist
384 One stop shopping på transportområdet 18.06.2014 Gennemføres ikke
278 Reform af den kommunale byggesagsbehandling 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
267 En privatisering af brandsagsbehandlingen 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
264 Revision af godkendelsesordning for byggevarer i kontakt med drikkevand 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
207 Forenkling og ensretning af krav til højlagre 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
173 Byggesagsgebyrer skal afhænge af tidsforbrug 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
162 Ensartet myndighedsbehandling af brandgodkendelser 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
146 Taxi - elektronisk kørebog 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
145 Blokvognsnummerplader med i det elektroniske register 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
113 Nationale standarder i byggeriet, eksempelvis betonelementer 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
38 Enklere kommunal byggesagsbehandling i forhold til midlertidige konstruktioner 04.10.2012 Gennemføres Implementeret

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X