Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
773 Klare retningslinjer for hvordan kommuner skal beregne afregningsprisen til leverandører af pleje og omsorgsopgaver 08.11.2018 Behandles
772 Præcise retningslinjer for justering af afregningspris 08.11.2018 Behandles
771 Private leverandører bør have lige adgang til kommuners videnbaser 08.11.2018 Behandles
770 Klare retningslinjer ved delegation 08.11.2018 Behandles
769 Ensartet tilsyn med serviceniveauet på ældreområdet 08.11.2018 Behandles
768 Puljemidler på ældreområdet skal fordeles efter en gennemsigtig og entydig fordelingsnøgle 08.11.2018 Behandles
767 Enklere regler for opbevaring og distribution af visse naturlægemidler og vitamin- og mineral præparater 21.06.2018 Gennemføres ikke
766 Fremtidssikre direktiver om biologisk materiale 21.06.2018 Gennemføres delvist
757 Vævscentre og bekendtgørelse om assistereret reproduktion 21.06.2018 Gennemføres ikke
756 Manglende automatisk adgang til at se anmærkninger og begrænsninger i sundhedspersonales registrerede autorisationer 21.06.2018 Gennemføres ikke
754 Ekstra krav til emballage i nationalt udbud 21.06.2018 Gennemføres
753 Digitalisering af produktvejledninger på lægemidler 21.06.2018 Gennemføres ikke
752 Mulighed for brug af ikke-publicerede data ved dokumentation af effekt af ny behandling 21.06.2018 Gennemføres delvist
751 Gennemsigtighed i Amgros kriterier for prisvurderinger 21.06.2018 Gennemføres ikke
749 Indfør kvalitetsvurderet adgang til Sundhedsdatastyrelsens lægemiddelstatistikregister 21.06.2018 Gennemføres ikke
748 Accelerering af harmoniseringsprocesser af standarder indenfor medicinsk udstyr 21.06.2018 Gennemføres
747 Mangel på bemyndigede organer for godkendelse af medicinsk udstyr 21.06.2018 Behandles
746 Enklere proces for indrapportering af utilsigtede hændelser 21.06.2018 Gennemføres ikke
745 Øvre tidsgrænse for sagsbehandling ifm. ansøgning om adgang til sundhedsdata 21.06.2018 Gennemføres delvist
744 Etablering af national indgang til sundhedsdata, som hjælper virksomheder med at få adgang 21.06.2018 Gennemføres
743 En samlet online ansøgningsformular om tilladelse til klinisk afprøvning 21.06.2018 Gennemføres
742 Hurtigere behandling af tilladelse til klinisk afprøvning 21.06.2018 Gennemføres delvist
707 Sammentænkning af skibssyn 11.10.2017 Gennemføres ikke
550 Lempelse af krav vedr. håndtering af lægemidler 07.06.2016 Gennemføres ikke
549 Håndkøbslægemidler og GDP-vejledningen 07.06.2016 Gennemføres ikke
548 Selvvalg af håndkøbslægemidler 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
510 Distribution og engrosopbevaring af naturlægemidler undtages fra Lægemiddellovens § 39 godkendelse 07.06.2016 Gennemføres ikke
473 Målrettede og kloge tilsyn af private hospitaler 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
472 Struktur og ensretning af tilsynet på det sociale område (børn, voksne, ældre) 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
191 Styringssystemer på hjemmehjælpsområdet 17.06.2013 Gennemføres delvist
179 Implementering af rehabilitering på ældreområdet 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
164 A1 og blåt sygesikringskort ved udstationering 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
111 Overimplementering af direktiv om medicinsk udstyr til in-vitro-diagnostik (IVD-direktivet) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X