Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
776 Behov for enkel og ensartet beregning af boligbetaling i botilbud 08.11.2018 Behandles
775 Enklere opkrævning af egenbetaling i private og offentlige botilbud 08.11.2018 Behandles
774 Etabler integration mellem omsorgssystemer og virksomhedernes økonomisystemer 08.11.2018 Behandles
750 Fasttrack ordning for behandling og godkendelse af levering af data i forskerordningen hos Danmarks Statistik 21.06.2018 Behandles
686 Forbedret overblik over aktuelle/aktive indberetninger hos Danmarks Statistik 07.06.2017 Behandles
685 Bedre håndtering af afvisning af frivillige indberetninger hos Danmarks Statistik 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
684 Lettelse af byrden i forbindelse med indberetning til statistik for Forskning, Udvikling og Innovation 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
683 Obligatoriske brugertests af indberetninger til Danmarks Statistik 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
647 Nemmere procedure for registrering af udenlandske medarbejdere 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
593 Tydeliggør muligheden for ikke at besvare et spørgsmål ved indberetning til Danmarks Statistik 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
554 Fast track for arbejdstilladelse: Begrænsninger i det administrative CPR-nummer 07.06.2016 Gennemføres ikke
409 Løbende harmonisering af nomenklaturen og mængdeangivelser i extrastat, intrastat og prodcom 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
408 Revider statistik for miljøbeskyttelsesinvesteringer 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
407 Indberetning af statistik vedr. Forskning, udvikling og innovation 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
379 Forenklinger af indberetning til Danmarks Statistik af Producent- og importprisindeks for varer 18.06.2014 Gennemføres ikke
263 Nemmere at finde toldpositionskoder ved indberetning af udenrigshandelsstatistik til Danmarks Statistik 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
262 Indberetning til Intrastat skal have samme frekvens som indberetning af moms 29.10.2013 Gennemføres ikke
261 Unødvendigt ekstra trin ved indberetning til Intrastat 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
259 Bedre oplysning om muligheder for indberetninger med anvendelse af idep.web 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
258 Begrænsning af antal statistikker, som en virksomhed skal deltage i i løbet af et år 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
257 Bedre information til virksomhederne om Danmarks Statistik om udtagning til stikprøve 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
255 Flere P-enheder i samme indberetning om ledige stillinger 29.10.2013 Gennemføres ikke
254 Datagenbrug vedr. industriens energiforbrug 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
253 Klarhed om interne stillinger indgår i statistik over ledige stillinger 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
251 Statistikudtræk af egne indberetninger til Danmarks Statistik 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
250 Motiverende information til indberetterne om anvendelsen af statistiske indberetninger 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
249 Oplysning om kladdefunktion ved statistikindberetning 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
248 Leder i virksomhed skal have adgang til at se indberetninger 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
247 Optælling af ledige stillinger på selvvalgt termin 29.10.2013 Gennemføres ikke
246 Særlig indsats fra Danmarks Statistik overfor virksomheder med mange indberetninger 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
245 Nedbringelse af højt tidsforbrug ved udfyldelse af statistikker 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
243 Indberetninger til DST koordineres med virksomhedens tidsplan 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
225 Følg eller forklar princip for indhentning af statistikker/statistikoplysninger som ikke er reguleret af EU 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
222 Genbrug af data som virksomhederne skal indberette til Danmarks Statistik 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
221 Virksomhederne indberetter data om antal ansatte og ledige stillinger til flere forskellige myndigheder 29.10.2013 Gennemføres ikke
220 Genbrug af data mellem Listesystem, Intrastat og Udenrigshandel med tjenester 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
219 Relevans af indberetning til Danmarks Statistik for den enkelte virksomhed 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
218 Indberetning til Danmarks Statistik vedr. Forskning, Udvikling og Innovation 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
209 Grundig brugeranalyse og implementering af nødvendige forbedringer i indberetningsløsningen til Intrastat 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
200 Gennemsigtig og ensartet opgørelse af kommunale priser 17.06.2013 Gennemføres ikke
194 Ensartede og standardiserede regler for prissætningen på socialområdet 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
181 Frikommuneforsøg bør ikke omfatte virksomhedskontakt 17.06.2013 Gennemføres ikke
180 Ensartet og standardiseret implementering af reglerne på socialområdet 17.06.2013 Gennemføres ikke
98 Udsendelse efter artikel 16 17.12.2012 Gennemføres ikke
90 Regler vedrørende grænsependlere 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
86 Lettere adgang til oplysninger for Danmarks Statistik 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
74 One flow indberetning til Danmarks Statistik 17.12.2012 Gennemføres delvist
48 Rådgivning af udenlandske arbejdstagere i kommunerne 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
28 Månedlig rapportering til Danmarks Statistik om import af frugt og grønt tager 3 timer/måneden 04.10.2012 Gennemføres ikke
27 Forenkling af Industriens produktion og ordreindgang 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X