Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
797 Optimering af Skattekontoen 01.02.2019 Behandles
796 Sagsbehandlingsområdet: Skat – Skatteankestyrelsen 01.02.2019 Behandles
791 Lettere indberetning til Skattestyrelsen om medarbejderaktieprogrammer under ligningslovens § 7 P 01.02.2019 Behandles
790 Sporadiske lønindberetninger 01.02.2019 Behandles
789 Callback-service i SKATs erhvervskontakt 01.02.2019 Behandles
782 Enklere regler for fradrag af udgifter til arbejdsværelse i hjemmet 01.02.2019 Behandles
781 Forenkling og ensretning af skatteregler vedrørende ikke-arbejdsrelaterede medarbejdergoder (inkl. julegaver) 01.02.2019 Behandles
761 Digitalisering af momsdokumentation i forbindelse med køb og salg af både i EU 21.06.2018 Gennemføres ikke
760 Modernisering af toldkodekssystemet: oversættelse til korrekte danske termer 21.06.2018 Gennemføres
759 Modernisering af toldkodekssystemet: mere tidssvarende toldkoder 21.06.2018 Gennemføres
758 Modernisering af toldkodekssystemet: indfangning af nye typer af produkter 21.06.2018 Gennemføres
740 Digital indfortoldningsprocedure for visse jern- og stålprodukter ved import til EU iht. importlicens 20.02.2018 Behandles
739 Muliggør digital integration mellem Skattekonto og bogføringssystemer 20.02.2018 Behandles
721 Justering af bruttoskatteordningen, således at en tillægskontrakt til ansættelseskontrakten er tilstrækkelig til at kunne anvende bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Behandles
706 Kontaktpersonordning ved SKAT 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
705 Lettelse af arbejdsgange i forbindelse med beskatning i Danmark af medarbejdere i udenlandske datterselskaber/koncernselskaber 11.10.2017 Gennemføres ikke
704 Udstedelse af vejledning om opfyldelse af vederlagskravet i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Gennemføres
703 Justering af betydningen af koncernens struktur i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Behandles
702 Justering af vederlagskravet i bruttoskatteordningen ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 11.10.2017 Behandles
701 Udlevering af tredje nummerplade samtidigt med de to normale nummerplader 11.10.2017 Gennemføres delvist
700 Periodekrav for udførsel af fødevarer giver byrder med håndtering af spild 11.10.2017 Gennemføres Implementeret
667 Notifikation vedr. SKAT's ændringer i selskabernes forskudsopgørelser 07.06.2017 Gennemføres delvist
666 Frivillig indbetaling af selskabsskat 07.06.2017 Gennemføres delvist
665 Skattekontoen og inddrivelse 07.06.2017 Gennemføres
664 Samkøring af virksomheders grundregistreringer mellem Erhvervsstyrelsen og SKAT 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
663 Adgang til systemer hos SKAT 07.06.2017 Gennemføres delvist
662 Påmindelse til skatteyder og rådgiver ved udløb af autorisationer på TastSelv Borger og TastSelv Erhverv 07.06.2017 Gennemføres delvist
661 Hensyntagen til forskudte indkomstår ved indberetning af boligjobordning 07.06.2017 Gennemføres ikke
660 Testmiljø i relation til elektronisk indberetning af moms 07.06.2017 Gennemføres ikke
659 Rådgiverindberetning: fritagelse for feltlåsning 07.06.2017 Gennemføres ikke
658 Ferieudsættelse ved indberetninger af punktafgifter 07.06.2017 Gennemføres ikke
657 Bedre kommunikation i forbindelse med fejl under digitale indberetninger i eIndkomst 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
656 Advarsel om automatisk "Log-out" i selskabsselvangivelsen 07.06.2017 Gennemføres
655 Bedre mulighed for at vedhæfte bilag ved genoptagelse af selvangivelsen 07.06.2017 Gennemføres delvist
654 Kopiering af oplysninger i selskabsselvangivelsen 07.06.2017 Gennemføres
653 Anmodning om genoptagelse af selvangivelse via kladde - efter udløb af selvangivelsesfrist 07.06.2017 Gennemføres
648 Virksomhedsleje af udenlandsk indregistrerede mobilkraner i Danmark 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
639 Smidigere proces for udstedelse af skattepersonnummer til EU-borgere 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
638 Benyttelse af indkøbspris til beregning af spilafgift 02.02.2017 Gennemføres ikke
637 Kvartalsvis indberetning af spilafgift i forbindelse med offentlige forly-stelser 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
636 Præcisering af spilafgiftsloven 02.02.2017 Gennemføres ikke
635 Afskaf den utidssvarende 5 års godkendelse af spilautomater 02.02.2017 Gennemføres ikke
634 Opkræv stykafgiften samtidig med spilleafgiften for spilleautomater 02.02.2017 Gennemføres ikke
633 Højere beløbsgrænse for spilafgift 02.02.2017 Gennemføres
630 Mulighed for opslag i NCTS på virksomhedsnavn / CVR-nummer 02.02.2017 Gennemføres ikke
629 T1 postkasse ved krydstogtsterminal 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
628 Mulighed for at attestere på følgebrev til MIO tolddokumenter 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
627 Nemmere at få udleveret varer fra ikke EU-lande for ikke-import virksomheder 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
595 Ens frister for indsendelse af selvangivelse 25.10.2016 Gennemføres delvist
594 Nedetid på kvartal og halvårsmoms indberetninger 25.10.2016 Gennemføres delvist Implementeret
547 Tarifering af vin og spiritus 07.06.2016 Gennemføres
546 Forenkling af afregning af emballageafgift 07.06.2016 Behandles
545 Kommunikation på engelsk fra SKAT 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
544 Autorisation til revisorer og rådgivere på www.skat.dk 07.06.2016 Gennemføres
543 Nemmere upload af lønindberetningsfiler og beregning af lønoplysninger i eIndkomst 07.06.2016 Gennemføres
542 Vejledning vedr. fremleje af lokaler 07.06.2016 Gennemføres
541 Udvidelse af aftale med Tyskland om anvendelse af danske prøvenummerplade ved import af biler fra Tyskland 07.06.2016 Gennemføres
540 Det Digitale Motorregister (DMR) hos SKAT låser for muligheden for at betale restregistreringsafgift for biler, hvor synsfristen er overskredet 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
539 Hæv reparationsgrænsen - undgå bilspild 07.06.2016 Gennemføres ikke
538 Udtagningsmoms for madspild 07.06.2016 Gennemføres ikke
509 Bedre håndtering af el- og vandafgift for turismeerhvervet 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
497 Lettelse i honorarindberetningspligt 08.12.2015 Gennemføres ikke
496 Betalingsfrist ved indbetaling af moms og A-skat 08.12.2015 Gennemføres ikke
495 Omvendt betalingspligt ift. moms 10.12.2015 Gennemføres ikke
494 Erstatningsnummerplader ved skader 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
493 Lukning af selskaber efter selskabslovens § 216 08.12.2015 Gennemføres delvist
492 Ændring af praksis med inddrivelse af gæld hos iværksættere 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
491 Forenkling af uhensigtsmæssig og ubegrundet praksis om "nærmeste toldsted" 08.12.2015 Gennemføres delvist Implementeret
477 Moms - Forbedringer/forenklinger af VIES-systemet 17.09.2015 Gennemføres
476 Krav til verificering i VIES-systemet 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
475 Blokvognsnummerplader med i det elektroniske register 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
474 Mulighed for en skønsmæssig opgørelse af det ikke-godtgørelsesberettigede forbrug af motorbrændstof i traktorer mv. 17.09.2015 Gennemføres ikke
432 Oversættelse af danske momsregistreringsregler for busoperatører til engelsk og tysk 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
431 Forenkling af import/eksport og tolddeklarationsformularer 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
430 Bedre vejledning til import og eksport tolddeklarationer 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
429 Nulindberetning af løn 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
428 Længere momskredittider for SMV'er 02.02.2015 Gennemføres ikke
405 Indførsel af en bred One-Stop-Shop for EU momsindberetninger 23.10.2014 Gennemføres
404 EU Momsinformationsportal - Nem adgang til information om momsregler i andre EU-lande 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
403 Bekæmpelse af momssvig uden omvendt betalingspligt eller administrative byrder 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
402 Øget gennemsigtighed i sondring mellem rumvarme og procesenergi 23.10.2014 Gennemføres ikke
390 En fælles konsolideret selskabsskattebase i EU (CCCTB) 23.10.2014 Gennemføres ikke
388 SKAT skal overholde procedure for udbetaling af virksomheders tilgodehavender 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
385 Forenkling af afgiftskompleks vedrørende overskudsvarme 18.06.2014 Behandles
377 Skattekonto 18.06.2014 Gennemføres delvist
376 Sambeskatning og indbetaling af acontoskat ved indtræden i ny sambeskatningskreds 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
375 Disproportionale konsekvenser ved manglende engangsregistrering af historiske oplysninger 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
374 Skat af personalegoder er et meget kompliceret og tidskrævende 18.06.2014 Gennemføres ikke
371 Rettelser i tidligere års selvangivelser 18.06.2014 Gennemføres ikke
370 Cross Border VAT-rulings 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
369 EU-Momsinformationsportal/website 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
368 Moms på hele kreditkortgebyret ved salg af både momsfrie og momspligtige varer 18.06.2014 Gennemføres ikke
367 Momsfradrag - tab ved debitorer 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
365 Kantinemoms - forbedring af den forenklede løsning så den bliver et reelt alternativ 18.06.2014 Gennemføres ikke
364 Omvendt betalingspligt ved salg af metalskrot, mobiltelefoner m.m. 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
362 Forenkling / modernisering af ølafgiftsloven 18.06.2014 Gennemføres delvist
361 Forenkling af afgiftsbetalingstidspunkt for afgifter 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
360 Fjern banderolekrav 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
359 Brugen af varer i sæt som ikke er beregnet til detailsalg 18.06.2014 Gennemføres ikke
358 Leasing af motorkøretøjer 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
357 Årlig opgørelse & afregning af lønsumsafgift fsv angår mindre beløb 18.06.2014 Gennemføres ikke
356 Registrering af syns-/registreringsafgiftsdata på registreringsattest 18.06.2014 Gennemføres ikke
355 Forenkling af energiafgifter 18.06.2014 Gennemføres ikke
354 Forenklinger af SKAT's Toldsystem 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
353 Driftsproblemer med SKAT's digitale løsninger på Toldområdet 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
352 Bedre konsekvensvurderinger, længere høringsfrister og øget inddragelse af erhvervslivet i forbindelse med ny skattelovgivning 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
351 Bedre tid til at implementere ny skatte- og regnskabslovgivning 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
349 Indberetningspligt for renter, erhvervsdrivende personer 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
348 Forenkling af reglerne for personligt erhvervsdrivende 18.06.2014 Behandles
335 Indbetaling til SKAT kommer retur 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
334 Voldgiftsklausul i de danske DBO'er 18.06.2014 Gennemføres ikke
333 Enklere fradrag for låneomkostninger 18.06.2014 Gennemføres ikke
332 Sanering af punktafgifterne 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
331 Spiritus/vinafgift på kosttilskud 18.06.2014 Gennemføres ikke
238 SKAT's brugerrettighedsstyring - uforståelige titler på rettigheder / roller 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
224 Man bør kunne ændre regnskabsåret ét sted, og ændringen bør derefter gælde i både Erhvervsstyrelsen og SKAT 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
210 Indberetninger ved EU-handel til Listesystem 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
192 SKAT dokumentationskrav ved selvafhentning af varer i Danmark til andet EU land 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
169 Mulighed for at anvende samme firmabil i flere selskaber 17.06.2013 Gennemføres ikke
161 Bogføring-, moms- og regnskabsløsning 18.03.2013 Gennemføres delvist
154 Skats hjemmeside - problem med sessioner der udløber 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
149 Forbedring af e-mailkommunikation med SKAT 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
148 Forbedring af telefonisk henvendelse til SKAT 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
100 Toldbehandling af importerede fisk og fiskeprodukter 17.12.2012 Gennemføres ikke
97 Udvid grunddata med indkomst- / løndata 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
91 Harmonisering af CVR og SE numre 17.12.2012 Gennemføres delvist
85 Forenkling af skatteopgørelsen for udenlandske statsborgere - ligningsmæssige fradrag 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
83 Lettere ordning for afregning af moms 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
80 Vurdering og sanering af punktafgifter 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
69 Orientering om ændrede skatte- og momsregler mv. 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
62 Skattekort til udenlandske arbejdstagere uden gyldig opholds- og arbejdstilladelse 17.12.2012 Gennemføres ikke
57 Skatteårsopgørelse for selskaber 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
26 SKAT's hjemmeside 04.10.2012 Gennemføres Implementeret

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X