Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
778 Erhvervsdrivende risikerer at lide tab som følge af kolliderende bestemmelser i reglerne om fortrydelsesret 08.11.2018 Behandles
738 Lettere adgang for mindreåriges drift af selvstændig virksomhed 20.02.2018 Gennemføres ikke
692 Der skal være øget fleksibilitet med fremvisning af køreskiver fra analoge tachografer i forbindelse med kontrol 11.10.2017 Gennemføres ikke
682 Databehandleraftaler - uensartet praksis på tværs af kommuner 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
681 Lagring af stamdata ved anmeldelse af butikstyve 07.06.2017 Gennemføres
680 Databehandleraftaler - omfattende krav til underleverandører 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
614 Personnavn skal fremgå ved levering af børneattester i e-boks 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
613 Mere passende regler for kontrol og godkendelse af "særlige forlystelser" af mindre avanceret karakter og omfang på campingpladser mv. 02.02.2017 Behandles
612 Forenkling af proceduren for anmeldelser af voldelig og truende adfærd i nattelivet 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
611 Handel med brugte genstande: Mere tidssvarende registrering af købs- og salgstransaktioner 02.02.2017 Gennemføres delvist
606 Dobbeltarbejde ved registrering af krydstogtturister 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
605 Reminder om udløb af alkoholbevilling 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
506 Krav om ansøgning om sprængningstilladelse indenfor særlige tidsrum 08.12.2015 Gennemføres ikke
478 Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed 17.09.2015 Gennemføres delvist
471 Forenkling af reglerne for udstedelse af E-fragtbreve i henhold til CMR-konventionen 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
417 Indførelse af frist for indsigelse mod fastsættelse af værdiforringelse 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
416 Fjerne krav om brug af standardfortrydelseserklæring 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
413 Indførelse af en bredere undtagelse fra reglerne i køre- og hviletidsforordningen (EF) nr. 561/2006 vedrørende transporter med udstyr, materiel mv., når transporten ikke er et led i chaufførens hovederhverv 23.10.2014 Gennemføres ikke
340 Forenkling af ny forbrugeraftalelov 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
309 Rettidig annoncering af ny lovgivning 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
256 Misligholdte digitale kreditaftaler skal kunne tvangsfuldbyrdes i fogedretten 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
170 Tjek af kørekort 17.06.2013 Gennemføres ikke
156 Revision af sanktioner for fejlbetjening af den digitale tachograf 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
135 Pakkerejsedirektivet: Definition af kunde vs. Forbruger 18.03.2013 Gennemføres ikke
134 Pakkerejsedirektivet: Solidarisk hæftelse 18.03.2013 Gennemføres ikke
131 Ensartet procedure for etablering af whistleblower-ordninger i EU 18.03.2013 Gennemføres ikke
129 Følg eller forklar princip ifm. implementering af EU-regulering 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
105 Overimplementering af købelovsdirektivet - danske forbrugere kan klage lang tid efter, de opdager en mangel 18.03.2013 Gennemføres ikke
79 Søfolk i transit i Danmark - afmønstring fra skibe på reden 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
76 Søfolk i transit i Danmark 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
75 Et kort (kørerkort, førerkort og chaufføruddannelsesbevis) 17.12.2012 Gennemføres ikke
40 Indhentning af tinglysningsoplysninger på borgerens vegne 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
35 Notarialforretninger ved navneunderskriftsprøve 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
34 En virksomhedsindgang for udførsel af dual-use produkter og forsvarsmateriel 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
32 Følgebiler og ledsageruddannelse ved særtransporter 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret
29 Indførsel af elektronisk CMR-fragtbrev 04.10.2012 Gennemføres Implementeret

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X