Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
801 Lang ventetid på NemID hos International Citizens Service 01.02.2019 Behandles
788 Digitalisering af det fysiske nøglekort for erhvervsdri-vende 01.02.2019 Behandles
755 E-Boks-løsning til privathospitaler, der behandler offentlige patienter 21.06.2018 Behandles
690 Sikre at erhvervsrettede IT-løsninger fungerer før effektiviseringspotentiale realiseres 07.06.2017 Gennemføres delvist
676 Udarbejdelse af guideline for god forvaltningsskik i den digitale forvaltning 07.06.2017 Gennemføres delvist
675 Indførelse af krav om servicedesignanalyse ved større offentlige IT-projekter 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
674 Obligatorisk tidlig brugerinvolvering - virksomhedsrettede digitale løsninger 07.06.2017 Gennemføres
673 Styrk brugervenligheden i e-Boks 07.06.2017 Gennemføres delvist
610 Løbende tilpasning af Næste generation Digital Post (NgDP) 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
609 Notifikation til Digital Post ifm. post fra offentlige selvbetjeningsløsninger 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
608 Flere oplysninger i notifikationsmails og -sms'er fra Digital Post 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
560 Mulighed for ophørte virksomheders fortsatte adgang til den digitale postkasse 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
484 Datagenbrug ifm. fakturablanketten på Virk 17.09.2015 Gennemføres ikke
483 Forenkling af digital post i virksomhedernes e-Boks 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
457 Kortere betalingsfrist for offentlige myndigheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
427 Oprettelse af NemID: Kategorier 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
426 Bedre vejledning ved oprettelse af NemID 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
389 Forpligt offentlige myndigheder til at bruge den digitale postkasse 23.10.2014 Gennemføres delvist
277 Problemer med ibrugtagning af NemID medarbejdersignatur 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
242 Nemmere brugerrettighedsstyring 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
241 NemID medarbejder rettighedsstyring: Mulighed for at give alle rettigheder til en medarbejder 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
240 Signatur for virksomheder uden ansatte 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
239 Rettigheder til ét CVR nr's NemID når virksomheden har flere CVR numre 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
237 Support på NemID 29.10.2013 Gennemføres delvist
235 Ensretning af digitale platforme, dataformater mv. 29.10.2013 Gennemføres delvist
212 NemID medarbejder rettighedsstyring: Mulighed for at lederen kan anvende privat NemID i virksomheden 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
211 Brugervenlighedsanalyse af hele signaturfeltet 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
203 Kommunale servicemål for erhvervslivet 17.06.2013 Gennemføres Implementeret
153 Fælles offentlig "Service Level Agreement" ift. de offentlige digitale løsningers oppetider 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
152 Brugertilfredshed/brugertestede digitale løsninger 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
147 Det er en tung proces at få oprettet og åbnet en NemID adgang 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
93 Harmonisering af definitioner 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
92 Harmonisering af datadefinitioner 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
78 Forbud mod at indhente samme oplysninger flere gange 17.12.2012 Gennemføres delvist
77 Forbud mod at hente grunddata flere gange 17.12.2012 Gennemføres delvist
71 En national myndighedsdatabase 17.12.2012 Gennemføres delvist
51 Frigiv grunddata 17.12.2012 Gennemføres Implementeret

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X