Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
799 Udbudsportaler skal sikre ensartethed og genkendelighed på tværs af portalerne og muliggøre genbrug af data i forbindelse med ESPD´et 01.02.2019 Behandles
798 Kun vinderen af et udbud skal dokumentere oplysninger fra ESPD'et 01.02.2019 Behandles
795 Sagsbehandlingsområdet: Kortere sagsbehandlingstider i Miljø- og Fødevareklagenævnet 01.02.2019 Behandles
792 Erhvervsstyrelsen indberetter oplysninger fra eksisterende årsrapporter for mikrovirksomheder 01.02.2019 Behandles
787 Vejen hen til blanketten for lavfrekvente brugere 01.02.2019 Behandles
786 Sagsbehandlingsområdet: Start-up Denmark 01.02.2019 Behandles
785 Ingen udbud med frist i eller umiddelbart efter sommerferien 01.02.2019 Behandles
784 Ensartede filformater ved udbud 01.02.2019 Behandles
779 Nye regler om geoblocking kolliderer med eksisterende regler om fortrydelsesret og reklamation 08.11.2018 Behandles
764 Transparens om andre EU-landes regler, procedurer og myndigheder 21.06.2018 Gennemføres
763 Frie datastrømme på tværs af landegrænser til tredjelande 21.06.2018 Gennemføres
741 CVR-registret bør kunne udstede LEI-koder 20.02.2018 Gennemføres ikke
679 Obligatorisk konsekvensvurdering for virksomheder ved større digitaliseringsprojekter 07.06.2017 Behandles
678 Virksomheder skal kun indberette data til det offentlige ét sted 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
677 Retningslinjer for fristudsættelser 07.06.2017 Gennemføres delvist
672 Løbende målinger af virksomhedsrettede digitale løsninger 07.06.2017 Gennemføres delvist
671 Automatisk overblik over relevante indberetninger 07.06.2017 Gennemføres
670 CVR: Undlad reklamebeskyttelse af oplysninger, der ikke kan benyttes til henvendelse 07.06.2017 Gennemføres
669 Indberetning af selskabsregnskaber til Erhvervsstyrelsen - varsler ved ændringer 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
668 Bedre information ved digital ændring af indkomst- og regnskabsår 07.06.2017 Gennemføres
631 Digitalisering af tinglysning af større lystfartøjer 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
619 Hurtigere behandling af klager over fødevarekontrollen 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
607 Omdefinér dele af Københavns Havn, så det ikke er åbent hav 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
583 Uklarhed om krav til offentlige udbud giver uhensigtsmæssige og dyrere løs-ninger i de offentlige bygninger 25.10.2016 Gennemføres
582 Forenkling af den europæiske standardudbudsskabelon, ESPD 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
581 Log-ud på Virk bør fungere bedre 25.10.2016 Gennemføres Implementeret
580 Ønske om kommunikation på engelsk som en del af CVR-registret 25.10.2016 Gennemføres delvist
567 Konkurrencelovgivningen: Vejledning til frivillige kæder 07.06.2016 Gennemføres ikke
566 Restaurationsloven salg af alkoholholdige smagsprøver og vinsmagningsarran-gementer 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
565 Markedsføring: Serviceeftersyn af en række bekendtgørelser 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
564 Mærkning med enhedspris 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
563 Klagevejledning på papir ved konkrete tvister 07.06.2016 Gennemføres ikke
562 Lov om betalingstjenester: Loyalitetskort 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
561 Registrering som socialøkonomisk virksomhed 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
557 Distribution af farligt gods 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
505 CVR og Selskabsnavn på alle henvendelser fra ERST 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
488 Forenkling af indberetninger af aflønningsforhold for væsentlige risikotagere til Finanstilsynet 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
487 Tilføje opdateret SSL certifikat til Virk 17.09.2015 Gennemføres Implementeret
486 Én indgang til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger med ens brugerflade - 1 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
485 Én indgang til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger med ens brugerflade - 2 17.09.2015 Gennemføres delvist Implementeret
458 Offentlige myndigheder skal betale til tiden 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
454 Udskydelse af frister ved nedetider på digitale løsninger 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
450 Virksomhedshenvendelser vedrørende de minimis støtte 02.02.2015 Gennemføres ikke
449 Virksomhedsdokumenter med flere officielle kendetegn 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
447 Bedre overblik over krav og udgifter forbundet med at ansætte medarbejdere 02.02.2015 Gennemføres
446 Bedre overblik over offentlige støttemuligheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
442 Nedetider på Virk.dk og andre offentlige digitale løsninger 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
441 Svært at udfylde oprettelsesblanket til iværksætterselskaber 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
436 Key account manager / "112" linie for små og nystartede virksomheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
434 Startpakke til iværksættere 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
423 Mere klar kommunikation fra det offentlige efter opstart 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
422 Governance - Implementering 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
421 Governance - Håndhævelse 23.10.2014 Gennemføres
420 Etablering af en procedure for indførelse af nationale regler på tjenesteydelsesområdet 23.10.2014 Gennemføres
419 Etablering af nationale virksomhedsportaler i EU 23.10.2014 Gennemføres Implementeret
418 Konsekvens af nationale særregler 23.10.2014 Gennemføres delvist Implementeret
415 Ændring af cookiebekendtgørelsen 23.10.2014 Gennemføres delvist
387 Ens kriterier for udarbejdelse af EU-Kommissionens "sweeps" 23.10.2014 Gennemføres
381 Standardregnskab for mikrovirksomheder 18.06.2014 Gennemføres
373 Forenkling af årsregnskabsloven - Lettelse af regnskabskrav for datterselskaber 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
372 Tilpasning af Årsregnskabsloven til International Financial Reporting Standards (IFRS) 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
366 Mulighed for at anvende IFRS for SMEs (en særlig international standard rettet imod MMV'er) som alternativ til ÅRL 18.06.2014 Gennemføres
363 Udskydelse af indberetning til 30/6 for mikrovirksomheder og deres overliggende holdingselskaber 18.06.2014 Gennemføres
350 Opbevaring af regnskabsbilag i udlandet - template til ansøgning 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
347 Opbevaring af bilag i udlandet - varighed af tilladelse 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
346 Opbevaringspligt af bilag i udlandet - formatkrav til elektroniske arkiver 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
345 Opbevaring af bilag i udlandet - europæiske regler 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
344 Kontroller ved digitale indberetninger 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
343 PIE'er (ændring af definition, tvungen ekstern rotation samt ikke-revisionsydelser) 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
342 Samordning af Erhvervsstyrelsens CVR, Revireg og Regnskabsregistre 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
341 Smidigere omdannelse af SMBA til A/S 18.06.2014 Gennemføres delvist Implementeret
339 Online håndtering af udførselstilladelser i forbindelse med eksportkontrol 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
338 Udvidet evaluering af revisionspligt og revisionsomkostninger 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
337 Gør det interessant for virksomheder at levere data 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
301 Forenklede sagsgange i forbindelse med anti-dumping og anti-subsidieundersøgelser 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
300 Mulighed for at udarbejde visse selskabsdokumenter udelukkende på engelsk 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
299 Mulighed for at rekvirere visse udskrifter fra www.cvr.dk og ERST på engelsk 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
298 Kvantitativt mål for reduktion af byrder 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
297 One-in, One-out / One-in, Two-out 25.02.2014 Gennemføres ikke
296 Ny målemetode til at opgøre virksomheders byrder forbundet med at efterleve offentlige lovkrav 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
295 Indførelse af track-and-trace for sagsbehandlingen i offentlige myndigheder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
293 Bedre Konsekvensvurderinger 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
292 En indgang for produktionsvirksomhederne på områder, hvor det er relevant 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
291 Rettidig inddragelse af erhvervslivet i forbindelse med implementering af EU-regulering 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
290 Bedre konsekvensvurderinger af EU-implementering 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
289 Opfølgning på konsekvensvurderinger 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
288 Uafhængigt organ til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser 25.02.2014 Gennemføres ikke
287 Vejledninger til nye love og bekendtgørelser skal udstedes, inden reglerne træder i kraft 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
286 Systematisk serviceeftersyn af de eksisterende danske overimplementeringer 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
285 Fremtidige overimplementeringer skal undgås via implementering af en model herfor 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
276 Mulighed for at udarbejde børsmeddelelser udelukkende på engelsk 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
274 Væksttjek på udvalgte områder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
266 Udbredelse af best practice eksempler i kommunerne 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
260 Samlede månedsafregninger på WebReg-registreringer for anmelder 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
229 Fælles kommunale standardblanketter 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
223 Sagsbehandlingstider hos offentlige myndigheder 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
215 Det burde ikke være nødvendigt med dobbelt log ind 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
214 Bedre overblik over indberetninger på Virk.dk og DST.dk 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
213 Print af egne indberetninger til virk.dk 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
205 Kontantløs betaling 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
202 En indgang for erhvervslivet i alle kommuner 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
197 Forskellige standarder for e-handels-løsninger ved udbud af fødevareleverancer 17.06.2013 Gennemføres delvist
190 Digitalisering af kommunale lokalplaner 17.06.2013 Behandles
174 Faste og jævnlige brugerundersøgelser af de kommunale tilsyn 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
167 Bedre begrundelser ved afgørelser om offentlige udbud 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
166 Forenkling af procedure ved ansøgning om alkoholbevilling - én indgang til myndighederne 17.06.2013 Gennemføres delvist
163 Øget kommunal digitalisering - track and trace af alle virksomhedshenvendelser 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
158 Dokumentationskrav ved offentlige udbud 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
155 Dokumentationsrapport på VIRK.dk 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
144 Digitalisering af udbud fra offentlige myndigheder 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
141 Forenkling af indberetning om butikkers helligdagsåbent 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
138 Facilitering af community for brugerne 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
137 Fælles offentligt supportcenter, der 24/7 yder support til digitale indberetninger/ansøgninger mv. 18.03.2013 Gennemføres delvist
136 Pakkerejsedirektivet: Konkursbeskyttelse 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
128 Fortolkning af udbudsreglerne 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
107 Revisionspligt for mindre virksomheder 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
106 Brug af forskellige udbudsformer 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
103 Mere enkle og fleksible EU-udbudsregler 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
101 Salgspligt - fortolkning af servicedirektivets art. 20.2 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
95 Udvidelse af grunddata med regnskabsoplysninger 17.12.2012 Gennemføres delvist Implementeret
68 Personalisering og nyudvikling af Virk.dk 17.12.2012 Gennemføres Implementeret
66 Oplysningspligt om fremtidige digitaliseringstiltag 17.12.2012 Gennemføres ikke
39 Implementering af servicedirektivet i andre lande 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
37 Kommunal byggesagsbehandling - kontrol af gyldigheden af autorisation for installatører af gas-, vand- og afløbsarbejder 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
25 Aflæggelse af årsrapport på engelsk 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
16 Evaluering af Næringsbasen - virker lovgivningen efter hensigten? 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
10 Krav om skiltning med priser på lån, som virksomhederne ikke tilbyder 04.10.2012 Gennemføres
9 Regelforenkling for forbrugerkontrakter ved e-handel 04.10.2012 Gennemføres
8 Forenkling af dokumentation for deltagelse i EU-støttede projekter/programmer - social- og regionalfondsprogrammer 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
6 Afskaffelse af "opbevaringsreglen" ved opnåelse af statsstøtte: At finde en forenklet måde dels at håndtere statsstøttereglerne på og dels at dokumentere overholdelse af dem 04.10.2012 Gennemføres Implementeret
5 Forenkling og reduktion af dokumentations- og kontrolbyrden ved opnåelse af strukturfondsstøtte 04.10.2012 Gennemføres delvist Implementeret

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X