Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
632 Enklere krav til dokumentation af vand der anvendes i produktionen på hoteller 02.02.2017 Gennemføres ikke
604 Drop krav om opsætning af energimærker for større bygninger med offentlig adgang 02.02.2017 Gennemføres Implementeret
568 Obligatorisk energieftersyn af store virksomheder 07.06.2016 Gennemføres
511 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - ens krav til indsamling- og anvisningsordninger 07.06.2016 Gennemføres delvist
508 Lettere anmeldelse af gravearbejde 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
451 Affaldsgebyr 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
382 Enklere opkrævning af affaldsgebyr 18.06.2014 Gennemføres Implementeret
183 Ensartet gebyropkrævning på kommunale genbrugsstationer 17.06.2013 Gennemføres delvist
178 Kommunernes forskelligartede administration af vandafledningsbidrag 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
120 Afskaf kommunernes anvisningsret til erhvervsaffald 18.03.2013 Gennemføres

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X