Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
689 Det skal være lettere at registrere kursister på Efteruddannelse.dk 07.06.2017 Gennemføres delvist
688 Efteruddannelse.dk: Signering af ansøgning til VEU- og befordringsgodtgørelse som batch-signering 07.06.2017 Gennemføres
687 Bedre information om kurser og adgang til support på Efteruddannelse.dk 07.06.2017 Gennemføres delvist
555 Godtgørelse ved medarbejderes deltagelse i VEU-berettiget kursusaktivitet 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
507 Oprettelse eller forlængelse af lærlingekontrakt digitalt 08.12.2015 Gennemføres Implementeret
143 Digitalisering (AMU og VEU) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
3 Forenkling af procedurer ved ansættelse af elever 04.10.2012 Gennemføres delvist
2 Automatisk udbetaling af præmie og bonus for erhvervsuddannelseselever 04.10.2012 Gennemføres ikke

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X