Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
776 Behov for enkel og ensartet beregning af boligbetaling i botilbud 08.11.2018 Behandles
775 Enklere opkrævning af egenbetaling i private og offentlige botilbud 08.11.2018 Behandles
647 Nemmere procedure for registrering af udenlandske medarbejdere 02.02.2017 Gennemføres delvist Implementeret
200 Gennemsigtig og ensartet opgørelse af kommunale priser 17.06.2013 Gennemføres ikke
194 Ensartede og standardiserede regler for prissætningen på socialområdet 17.06.2013 Gennemføres delvist Implementeret
180 Ensartet og standardiseret implementering af reglerne på socialområdet 17.06.2013 Gennemføres ikke
98 Udsendelse efter artikel 16 17.12.2012 Gennemføres ikke
90 Regler vedrørende grænsependlere 17.12.2012 Gennemføres Implementeret

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X