Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
711 Lettere at ombytte udenlandsk kørekort til dansk kørekort 11.10.2017 Gennemføres delvist Implementeret
710 Præcisering af vejledning til køre- hviletidsreglerne med eksempler ift definitionen af materiel 11.10.2017 Gennemføres Implementeret
709 Lastbilers totalvægt og udstyr: Ophævelse af 20 %-reglen 11.10.2017 Behandles
708 Mere enkel dispensation i forbindelse med kørsel med farligt gods 11.10.2017 Gennemføres delvist
707 Sammentænkning af skibssyn 11.10.2017 Gennemføres ikke
701 Udlevering af tredje nummerplade samtidigt med de to normale nummerplader 11.10.2017 Gennemføres delvist
700 Periodekrav for udførsel af fødevarer giver byrder med håndtering af spild 11.10.2017 Gennemføres Implementeret
699 Kontrol og administration af logbøger til dyreeksport hæmmer danske transportører i forhold til andre europæiske operatører 11.10.2017 Behandles
698 Afskaffelse af klippekortsordningen for dyretransporter 11.10.2017 Behandles
697 Ansvarsfordeling for transportegnethed ved dyretransporter 11.10.2017 Behandles
696 Revision af vejledning og digital løsning for indenrigserklæringer 11.10.2017 Behandles
695 Nemmere at levere varer til dagligvarebutikker uden for myldretiden 11.10.2017 Gennemføres delvist
694 Digitalisering af Miljøzonemærker 11.10.2017 Gennemføres ikke
693 Alle kommuner skal anvende Jordweb/tilsvarende digital platform, så indhentning af tilladelser til jordkørsel bliver enklere for virksomhederne 11.10.2017 Gennemføres delvist
692 Der skal være øget fleksibilitet med fremvisning af køreskiver fra analoge tachografer i forbindelse med kontrol 11.10.2017 Gennemføres ikke

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X