Spring navigation over
Indhold start

Forslag til forenkling

Vælg status

Her finder du de forslag, som Virksomhedsforum for enklere regler har besluttet at sende
til regeringen.


Du kan tilpasse din søgning i højre kolonne af skærmen.


Du har desuden mulighed for at udtrække forslag (inkl. svar fra regeringen og eventuel implementeringsstatus) i et word-dokument ved at sætte flueben ved de ønskede forslag

og klikke på ”Download valgte forslag til RTF (Word)” nedenfor oversigten.

Nummer Forslag Dato Status
460 Nytænkning af modellerne for prisfastsættelse af universiteternes forskningsresultater, opfindelser og forskerydelser 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
458 Offentlige myndigheder skal betale til tiden 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
457 Kortere betalingsfrist for offentlige myndigheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
455 Tydelig information omkring registrering og godkendelse som eksporterende fødevarevirksomhed 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
454 Udskydelse af frister ved nedetider på digitale løsninger 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
449 Virksomhedsdokumenter med flere officielle kendetegn 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
448 Forhåndsgodkendelse hos Arbejdstilsynet skal forenkles og udvides 02.02.2015 Gennemføres ikke
447 Bedre overblik over krav og udgifter forbundet med at ansætte medarbejdere 02.02.2015 Gennemføres
446 Bedre overblik over offentlige støttemuligheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
445 Nemmere ansættelse af EU-Borgere, som har ret til at arbejde i Danmark 02.02.2015 Gennemføres
444 Hurtigere sagsbehandling hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
443 Selvbetjening på engelsk 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
442 Nedetider på Virk.dk og andre offentlige digitale løsninger 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
441 Svært at udfylde oprettelsesblanket til iværksætterselskaber 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
437 Baggrund for eksportcertifikat og procedure-nedskrivelse 02.02.2015 Gennemføres ikke
436 Key account manager / "112" linie for små og nystartede virksomheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
435 Elektroniske eksportcertifikater i fødevarebranchen 02.02.2015 Gennemføres delvist
434 Startpakke til iværksættere 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
431 Forenkling af import/eksport og tolddeklarationsformularer 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
430 Bedre vejledning til import og eksport tolddeklarationer 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
429 Nulindberetning af løn 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
428 Længere momskredittider for SMV'er 02.02.2015 Gennemføres ikke
427 Oprettelse af NemID: Kategorier 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
426 Bedre vejledning ved oprettelse af NemID 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
425 Øget fokus på de små virksomheders udbytte af vejledningstilbud fra Eksportrådet 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
424 Fleksibel og kortvarig hjælp til små og nystartede virksomheders internationalisering 02.02.2015 Gennemføres ikke
423 Mere klar kommunikation fra det offentlige efter opstart 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X