Spring navigation over
Indhold start

Fødevarebranchen

Under temaet ”Fødevarebranchen” har Virksomhedsforum igennem en række forenklingsforslag sat fokus på problemstillinger, der på trods af en ihærdig indsats fra erhvervet og myndighedernes side gennem de senere år, stadig hæmmer fødevarebranchens muligheder for innovation, eksport, import og imødekommelse af efterspørgsel fra forbrugerne i udlandet såvel som på hjemmemarkedet.

Den danske fødevarebranche er vigtig for Danmark. Over en fjerdedel af dansk vareeksport stammer fra fødevarebranchen, der beskæftiger ca. 190.000 personer. Klyngen dækker brancher som fx forarbejdningsindustrien, procesindustrien, foderproduktion samt engros- eller detailhandel.

For virksomhederne i fødevarebranchen er den fortsatte adgang til globale eksportmarkeder og forbrugernes tillid til danske fødevareprodukter essentiel. Branchen er derfor yderst opmærksomme på at efterleve de reguleringsmæssige krav til gavn for fødevaresikkerheden. Men den samtidigt hårde konkurrence på eksportmarkederne betyder mere end nogensinde før, at fødevarevirksomhedernes konkurrenceevne ikke må svækkes af unødigt bebyrdende regler, administrative krav og ufleksibel praksis.


< Tilbage