Spring navigation over
Indhold start

Fødevarebranchen

Under temaet ”Fødevarebranchen” har Virksomhedsforum igennem en række forenklingsforslag sat fokus på problemstillinger, der på trods af en ihærdig indsats fra erhvervet og myndighedernes side gennem de senere år, stadig hæmmer fødevarebranchens muligheder for innovation, eksport, import og imødekommelse af efterspørgsel fra forbrugerne i udlandet såvel som på hjemmemarkedet.

Den danske fødevarebranche er vigtig for Danmark. Over en fjerdedel af dansk vareeksport stammer fra fødevarebranchen, der beskæftiger ca. 190.000 personer. Klyngen dækker brancher som fx forarbejdningsindustrien, procesindustrien, foderproduktion samt engros- eller detailhandel.

For virksomhederne i fødevarebranchen er den fortsatte adgang til globale eksportmarkeder og forbrugernes tillid til danske fødevareprodukter essentiel. Branchen er derfor yderst opmærksomme på at efterleve de reguleringsmæssige krav til gavn for fødevaresikkerheden. Men den samtidigt hårde konkurrence på eksportmarkederne betyder mere end nogensinde før, at fødevarevirksomhedernes konkurrenceevne ikke må svækkes af unødigt bebyrdende regler, administrative krav og ufleksibel praksis.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
737 Økologicertifikater til USA 20.02.2018 Gennemføres delvist Implementeret
736 Krav om P-nummer for grovvarevirksomhed med skiftende 20.02.2018 Gennemføres ikke
735 Koordinering af regler og tilsyn for virksomheder med flere aktiviteter (fø-devarer, foder og biprodukter) 20.02.2018 Gennemføres delvist
734 Import af vareprøver 20.02.2018 Gennemføres Implementeret
733 Tredjepartscertificeringer 20.02.2018 Gennemføres
732 Erstatningscertifikater 20.02.2018 Gennemføres ikke
731 Bekendtgørelse om visse andre stoffer 20.02.2018 Gennemføres ikke
730 Temperaturregler for opbevaring og transport af visse fødevarer 20.02.2018 Behandles
729 Undtagelse i mærkningskrav på frugt og grønt tæt på dato 20.02.2018 Gennemføres delvist
728 Donation af fødevarer undtages fra 1/3 reglen 20.02.2018 Gennemføres delvist Implementeret
727 Administrative lettelser ved fødevaredonation 20.02.2018 Gennemføres Implementeret
726 Udvidelse af Det Økologiske Spisemærke 20.02.2018 Gennemføres delvist
725 Mulighed for at få fortrykt Ø-mærket på varer produceret i EU 20.02.2018 Gennemføres ikke
724 Accept af mærkning af sulfitter på flere sprog 20.02.2018 Behandles
723 Større udbredelse af skrivebordskontroller i Fødevarestyrelsen 20.02.2018 Gennemføres delvist
722 Mærkning ved fjernsalg (onlinesalg af fødevarer) 20.02.2018 Gennemføres delvist