Spring navigation over
Indhold start

Danmark som produktionsland

Virksomhedsforum opfordrer til, at enklere regler får en central rolle i regeringens strategi for Dan­mark som produktionsland. Nedenstående eksempel illustrerer, hvordan unødvendigt bureaukrati betyder tab af arbejdspladser.
 

Det nordjyske slagteri Tican måtte på grund af meget lang sagsbehandling af en dansk miljøgodken­delse lægge en ordre på sin fabrik i England og dermed flytte arbejdspladser ud af landet.
 

Med en ordre i hus og den nødvendige fabrikskapacitet i Danmark til at løse opgaven manglede blot en miljøgodkendelse til den udvidede produktion. Men Tican fik først sin miljøgodkendelse dagen før 3-års dagen for ansøgningen. Og tilslutningstilladelsen udestår stadigvæk. Så længe kunne Tican ikke vente, og virksomheden var derfor nødt til at lægge opgaven på deres fabrik i England og der­med flytte arbejdspladser ud af landet.

 

Det samlede indspil fra Virksomhedsforum (PDF fil)


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
321 En billigere, risiko og behovsbestemt samt dialogbaseret fødevarekontrol 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
320 Virksomhedsrettet eksportindsats i Fødevarestyrelsen 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
319 Mere fleksibel adgang til myndighedsattestation/certificering i forbindelse med fødevareeksport 25.02.2014 Gennemføres
318 Lettelser vedr. import 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
317 Én indgang til det offentlige på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
316 Omkostningerne på kødkontrolområdet bør reduceres 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
314 Indførsel af forhåndsgodkendelser 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
313 Certificering af miljøsagsbehandlere 25.02.2014 Gennemføres ikke
312 Krav til sporbarhed skal være praktisk mulige og økonomisk forsvarlige 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
311 EU-overimplementeringer må ikke skade eksport og samhandel 25.02.2014 Gennemføres
310 Effektiv opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
309 Rettidig annoncering af ny lovgivning 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
308 Forenkling af den danske model for miljøgodkendelse af drifts- og anlægsændringer på bestående virksomheder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
306 Én blanket ved ansøgning om jobrotationsydelse gældende for samtlige jobcentre i Danmark 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
305 Nabotjek som inspiration til forenkling af miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
304 Større fleksibilitet ved udnyttelse af produktionstilladelser 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
303 Retningslinjer for håndhævelsespraksis på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres delvist
302 En generel lovreform på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
298 Kvantitativt mål for reduktion af byrder 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
297 One-in, One-out / One-in, Two-out 25.02.2014 Gennemføres ikke
296 Ny målemetode til at opgøre virksomheders byrder forbundet med at efterleve offentlige lovkrav 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
295 Indførelse af track-and-trace for sagsbehandlingen i offentlige myndigheder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
294 Samtidighed i sagsbehandlingen 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
293 Bedre Konsekvensvurderinger 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
292 En indgang for produktionsvirksomhederne på områder, hvor det er relevant 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
291 Rettidig inddragelse af erhvervslivet i forbindelse med implementering af EU-regulering 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
290 Bedre konsekvensvurderinger af EU-implementering 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
289 Opfølgning på konsekvensvurderinger 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
288 Uafhængigt organ til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser 25.02.2014 Gennemføres ikke
287 Vejledninger til nye love og bekendtgørelser skal udstedes, inden reglerne træder i kraft 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
286 Systematisk serviceeftersyn af de eksisterende danske overimplementeringer 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
285 Fremtidige overimplementeringer skal undgås via implementering af en model herfor 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
282 Undgå produktionslofter i forbindelse med vilkårsstillelse i miljøgodkendelsessager Vilkårene/reguleringen skal være baseret på miljøbelastningen 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
281 Flere anmelderordninger på miljøområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
280 Miljøgodkendelser - gennemskuelig anvendelse af reglerne 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
279 Vejledning angående nanoregister og opstilling af tilhørende produktlister 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
278 Reform af den kommunale byggesagsbehandling 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
275 Implementering af tværgående strategi for målrettet og dialogbaseret håndhævelse af erhvervsregulering 25.02.2014 Gennemføres delvist
274 Væksttjek på udvalgte områder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
273 Bedre virksomhedsservice på beskæftigelsesområdet 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
272 Timeoverførselsreglerne bør afvikles 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
271 Beregningsperioden for dagpenge øges fra 3 til 12 måneder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
270 Enklere administration af arbejdsfordelingsordningen 25.02.2014 Gennemføres ikke
269 Mulighed for at skifte arbejdsfordelingsmodel 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
268 Nøglemedarbejdere undtages for arbejdsfordeling 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
267 En privatisering af brandsagsbehandlingen 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
266 Udbredelse af best practice eksempler i kommunerne 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
229 Fælles kommunale standardblanketter 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret