Spring navigation over
Indhold start

Digitalisering 2

Ved for anden gang at drøfte et tema om digitalisering ønsker Virksomhedsforum at sætte fokus på, at erhvervslivet fortsat oplever udfordringer ved den digitale kontakt med offentlige myndigheder. Den stigende digitalisering af kontakten mellem myndigheder og virksomheder giver mange muligheder – men som forslagene fra Virksomhedsforum viser, er der i mange løsninger også et uudnyttet potentiale for forenkling.

Virksomhedsforum har i denne temadrøftelse derfor bl.a. valgt at stille nogle generelle forslag, der adresserer tværgående problemstillinger for digitale løsninger så som brugervenlighed, virksomhedernes omkostninger ved nye digitale løsninger, tilgængelighed mv. Derudover har arbejdsgruppen fokuseret særligt på fire udvalgte indberetningsløsninger (Nemrefusion, indberetning til Danmarks Statistik, Efteruddannelse.dk og Selvangivelse for fonde og selskaber). Arbejdsgruppen har gennem bl.a. virksomhedsbesøg udarbejdet en række forslag, der adresserer de væsentligste udfordringer på de pågældende løsninger.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
690 Sikre at erhvervsrettede IT-løsninger fungerer før effektiviseringspotentiale realiseres 07.06.2017 Gennemføres delvist
689 Det skal være lettere at registrere kursister på Efteruddannelse.dk 07.06.2017 Gennemføres delvist
688 Efteruddannelse.dk: Signering af ansøgning til VEU- og befordringsgodtgørelse som batch-signering 07.06.2017 Gennemføres
687 Bedre information om kurser og adgang til support på Efteruddannelse.dk 07.06.2017 Gennemføres delvist
686 Forbedret overblik over aktuelle/aktive indberetninger hos Danmarks Statistik 07.06.2017 Behandles
685 Bedre håndtering af afvisning af frivillige indberetninger hos Danmarks Statistik 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
684 Lettelse af byrden i forbindelse med indberetning til statistik for Forskning, Udvikling og Innovation 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
683 Obligatoriske brugertests af indberetninger til Danmarks Statistik 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
682 Databehandleraftaler - uensartet praksis på tværs af kommuner 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
681 Lagring af stamdata ved anmeldelse af butikstyve 07.06.2017 Gennemføres
680 Databehandleraftaler - omfattende krav til underleverandører 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
679 Obligatorisk konsekvensvurdering for virksomheder ved større digitaliseringsprojekter 07.06.2017 Behandles
678 Virksomheder skal kun indberette data til det offentlige ét sted 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
677 Retningslinjer for fristudsættelser 07.06.2017 Gennemføres delvist
676 Udarbejdelse af guideline for god forvaltningsskik i den digitale forvaltning 07.06.2017 Gennemføres delvist
675 Indførelse af krav om servicedesignanalyse ved større offentlige IT-projekter 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
674 Obligatorisk tidlig brugerinvolvering - virksomhedsrettede digitale løsninger 07.06.2017 Gennemføres
673 Styrk brugervenligheden i e-Boks 07.06.2017 Gennemføres delvist
672 Løbende målinger af virksomhedsrettede digitale løsninger 07.06.2017 Gennemføres delvist
671 Automatisk overblik over relevante indberetninger 07.06.2017 Gennemføres
670 CVR: Undlad reklamebeskyttelse af oplysninger, der ikke kan benyttes til henvendelse 07.06.2017 Gennemføres
669 Indberetning af selskabsregnskaber til Erhvervsstyrelsen - varsler ved ændringer 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
668 Bedre information ved digital ændring af indkomst- og regnskabsår 07.06.2017 Gennemføres
667 Notifikation vedr. SKAT's ændringer i selskabernes forskudsopgørelser 07.06.2017 Gennemføres delvist
666 Frivillig indbetaling af selskabsskat 07.06.2017 Gennemføres delvist
665 Skattekontoen og inddrivelse 07.06.2017 Gennemføres
664 Samkøring af virksomheders grundregistreringer mellem Erhvervsstyrelsen og SKAT 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
663 Adgang til systemer hos SKAT 07.06.2017 Gennemføres delvist
662 Påmindelse til skatteyder og rådgiver ved udløb af autorisationer på TastSelv Borger og TastSelv Erhverv 07.06.2017 Gennemføres delvist
661 Hensyntagen til forskudte indkomstår ved indberetning af boligjobordning 07.06.2017 Gennemføres ikke
660 Testmiljø i relation til elektronisk indberetning af moms 07.06.2017 Gennemføres ikke
659 Rådgiverindberetning: fritagelse for feltlåsning 07.06.2017 Gennemføres ikke
658 Ferieudsættelse ved indberetninger af punktafgifter 07.06.2017 Gennemføres ikke
657 Bedre kommunikation i forbindelse med fejl under digitale indberetninger i eIndkomst 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret
656 Advarsel om automatisk "Log-out" i selskabsselvangivelsen 07.06.2017 Gennemføres
655 Bedre mulighed for at vedhæfte bilag ved genoptagelse af selvangivelsen 07.06.2017 Gennemføres delvist
654 Kopiering af oplysninger i selskabsselvangivelsen 07.06.2017 Gennemføres
653 Anmodning om genoptagelse af selvangivelse via kladde - efter udløb af selvangivelsesfrist 07.06.2017 Gennemføres
652 NemRefusion: Frister for anmeldelse af sygefravær 07.06.2017 Gennemføres ikke
651 NemRefusion: Bedre support til indberetningssystemer 07.06.2017 Gennemføres ikke
650 Tydelig markering af kladder til sygefraværsanmeldelser i NemRefusion 07.06.2017 Gennemføres Implementeret
649 NemRefusion: Anmeldelse af "tidlig opfølgning på sygdom" (Fast-track ordningen) skal automatisk medføre anmeldelse af sygdom til kommunen 07.06.2017 Gennemføres delvist Implementeret