Spring navigation over
Indhold start

Digitalisering 1

Digitalisering har store potentielle fordele for både virksomheder og myndigheder i form af blandt andet tidsbesparelser og økonomiske besparelser til fx print og porto.

Virksomhederne oplever en række udfordringer, som indebærer, at de digitale løsninger ikke altid opleves tidsbesparende og som gør, at de fulde gevinster ved digitalisering ikke kan høstes.

Virksomhedsforum har identificeret en række overordnede udfordringer, som bør håndteres for at digitalisering kan blive en succes. En del af forslagene under temaet vedrører disse udfordringer.

Hjælp til virksomhederne

Uanset hvor gode og brugervenlige digitale løsninger der udvikles, kan det ikke undgås, at virksomhederne ind imellem får brug for hjælp til de indberetninger og ansøgninger, som de benytter. Virksomhederne har uanset problemets karakter brug for at kunne få fat i en person, som kan hjælpe dem hurtigt videre i forløbet, og det har de brug for, uanset hvornår på dagen problemet opstår.

Kontakten til det offentlige

Mange af forslagene i relation til digitale indberetninger, omhandler kontakten til det offentlige, når der opstår problemer. Den opleves ofte besværlig, når det er bedst og ikke eksisterende, når det er værst.

Virksomhederne oplever at blive ”eksporteret” videre til andre myndigheders supportfunktioner. Ligeledes oplever virksomhederne, at de ikke kan få hjælp, når de har behov for det. Virksomhederne – især de små - bruger de digitale løsninger, når de har tid, hvilket ofte vil sige om aftenen eller i weekenden.

Opstår der problemer, må de vente til næste hverdag med at få løst problemet, hvilket er uhensigtsmæssigt og giver anledning til frustrationer og meget tidsspild.

Tilgængelighed

Virksomhederne oplever ofte, at den digitale løsning, som de skal benytte, ikke er tilgængelig. Det skaber foruden øget tidsforbrug hos virksomhederne, frustration og irritation og er dermed med til at påvirke virksomhedernes oplevelse af kontakten med det offentlige i negativ retning. I værste fald kan det betyde, at en virksomhed fx ikke kan overholde indberetningsfristen og som følge heraf får en bøde.

Uklarhed

Endeligt oplever virksomhederne, at det ofte er uklart, om alle felter i en løsning er relevante for den pågældende virksomhed eller at det er uklart hvilke oplysninger, der skal indtastes i det pågældende felt.

En forudsætning for at virksomhederne bruger så lidt tid som muligt på de digitale indberetninger, ansøgninger mv. er således, at der er tale om digitale løsninger, som er intuitive og lette at forstå for virksomhederne. En måde at sikre dette på, er at inddrage forskellige virksomheder i udviklingen af den digitale løsning.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
158 Dokumentationskrav ved offentlige udbud 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
157 IT-systemet til indberetning af Grønne regnskaber skal bringes til at virke 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
155 Dokumentationsrapport på VIRK.dk 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
154 Skats hjemmeside - problem med sessioner der udløber 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
153 Fælles offentlig "Service Level Agreement" ift. de offentlige digitale løsningers oppetider 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
152 Brugertilfredshed/brugertestede digitale løsninger 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
151 Indberetning af delvis sygdom på www.virk.dk er besværlig for virksomhederne 18.03.2013 Gennemføres ikke
150 Indberetning af fædreorlov på virk.dk 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
149 Forbedring af e-mailkommunikation med SKAT 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
148 Forbedring af telefonisk henvendelse til SKAT 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
147 Det er en tung proces at få oprettet og åbnet en NemID adgang 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
146 Taxi - elektronisk kørebog 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
145 Blokvognsnummerplader med i det elektroniske register 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
144 Digitalisering af udbud fra offentlige myndigheder 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
143 Digitalisering (AMU og VEU) 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
142 Lettere og mere fleksibel indbetaling af feriepenge til Feriekonto 18.03.2013 Gennemføres delvist Implementeret
141 Forenkling af indberetning om butikkers helligdagsåbent 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
140 IT-ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk skal bringes til at virke 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
139 Tast-selv Service (enkeltbetalingsstøtte online) 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
138 Facilitering af community for brugerne 18.03.2013 Gennemføres Implementeret
137 Fælles offentligt supportcenter, der 24/7 yder support til digitale indberetninger/ansøgninger mv. 18.03.2013 Gennemføres delvist
108 Forenkling af indberetning af batterier 18.03.2013 Gennemføres