Spring navigation over
Indhold start

De største barrierer i det indre marked for SMV'er

Danmarks økonomi er afhængig af en stærk eksport. Danske virksomheder sælger især meget til vores nærmarkeder, og mere end 60 pct. af Danmarks eksport går til EU-lande. Det er blandt andet muligt, fordi vi har et stærkt og velfungerende europæisk samarbejde. Men EU’s indre marked kan blive endnu bedre. Virksomhedsforum har derfor valgt at sætte fokus på områder, som virksomhederne oplever unødigt omkostningstunge med henblik på at finde løsninger herpå. Det indre marked vurderes således at have et endnu uudnyttet potentiale på 615 mia. euro årligt jf. seneste udgave af Europa-Parlamentets publikation ”The cost of Non-Europe” udgivet i december 2017. En del af dette potentiale vil kunne indfris ved at mindske forskellene mellem EU-landenes håndhævelse, anvendelse eller fortolkning af EU-regler, hvor variationerne gør, at virksomhederne ikke kan sælge det samme produkt eller levere den samme ydelse på tværs af det indre marked.


REFIT-Platformen blev etableret i 2015 med stærk inspiration fra det danske Virksomhedsforum for Enklere Regler. Arbejdet i REFIT-Platformen har allerede nu kastet de første resultater af sig, og Virksomhedsforum for Enklere Regler har i årenes løb fået positive tilbagemeldinger på flere konkrete forslag. Potentialet vurderes dog at værre større, og derfor har Virksomhedsforum for Enklere Regler valgt at sætte fokus på indsatsområder inden for EU-reglerne, hvor danske virksomheder fortsat oplever bøvl og byrder.


Virksomhedsforum følger dermed op på det katalog af 28 forslag, som blev oversendt til REFIT-Platformen i 2015 – og som nu er behandlede. Dette tema udgør et nyt dansk katalog med forslag, der omfatter forenkling af EU-regler, som har en særlig dansk interesse. Forslagene omhandler bl.a. en proaktiv og styrket indsats for at modernisere toldkodekssystemet i EU, sikring af ens håndhævelse af EU-regler inden for byggeriet samt en aktiv indsats for at fremtidssikre biologisk materiale.


Virksomhedsforum har valgt at rejse såvel konkrete udfordringer for virksomhederne i dag samt fremtidige EU-løsninger på eksisterende og byrdefulde barrierer på det indre marked. Forslagene omhandler bl.a. adgang til frie datastrømme og en myndighedsindgang i hvert EU-land. Det sidstnævnte forslag er inspireret af konkrete virksomhedscases, der er blevet brugt i arbejdsgruppens arbejde med emnet. Forslagene kan samtidig aktivt bruges i forbindelse med prioritering af danske interesser over for en ny EU-Kommission.


< Tilbage