Spring navigation over
Indhold start

Dagligvarebranchen

Virksomhedsforum har sat fokus på dagligvarebranchen. Dagligvarebranchen leverer et væsentligt bidrag til samfundsøkonomien og beskæftiger ca. 70.000 danskere, som servicerer 5,6 millioner kunder. Det er derfor vigtigt, at branchen ikke mødes af unødigt besværlige og ressourcekrævende offentlige regler.

Der er ved identifikation af problemstillinger forsøgt foretaget et 360 graders eftersyn af de lovgivningsmæssige byrder, der er gennem hele værdikæden af branchespecifikke virksomheder fra importør over producent til grossist og detailhandler.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
568 Obligatorisk energieftersyn af store virksomheder 07.06.2016 Gennemføres
567 Konkurrencelovgivningen: Vejledning til frivillige kæder 07.06.2016 Gennemføres ikke
566 Restaurationsloven salg af alkoholholdige smagsprøver og vinsmagningsarran-gementer 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
565 Markedsføring: Serviceeftersyn af en række bekendtgørelser 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
564 Mærkning med enhedspris 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
563 Klagevejledning på papir ved konkrete tvister 07.06.2016 Gennemføres ikke
562 Lov om betalingstjenester: Loyalitetskort 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
559 Ensartet brandtilsyn i forbindelse med butikslager 07.06.2016 Gennemføres
558 Lokale parkeringsregler samt krav til vægt, længde og miljø 07.06.2016 Gennemføres delvist
557 Distribution af farligt gods 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
555 Godtgørelse ved medarbejderes deltagelse i VEU-berettiget kursusaktivitet 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
550 Lempelse af krav vedr. håndtering af lægemidler 07.06.2016 Gennemføres ikke
549 Håndkøbslægemidler og GDP-vejledningen 07.06.2016 Gennemføres ikke
548 Selvvalg af håndkøbslægemidler 07.06.2016 Gennemføres Implementeret
547 Tarifering af vin og spiritus 07.06.2016 Gennemføres
546 Forenkling af afregning af emballageafgift 07.06.2016 Behandles
537 Ensretning af temperaturbestemmelser i forhold til fødevarer 07.06.2016 Gennemføres ikke
536 Dispensationsmulighed i forbindelse med veterinærkontrol ved import af animalske og ikke-animalske fødevarer fra tredjelande 07.06.2016 Gennemføres
535 Første modtager af økologiske varer fra 3. land 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
534 Regler om økologiregnskab 07.06.2016 Behandles
533 Lempelse af 1/3-reglen 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
532 Lempelse af krav om sporbarhed på batch-niveau 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
531 Forenkling af EU's sporingsoplysninger på fisk 07.06.2016 Behandles
530 Æg må kun sælges indtil 7 dage før mindst holdbar til datoen - reduktion af madspild 07.06.2016 Gennemføres delvist Implementeret
529 Fødevarestyrelsens regler om utilsigtede allergener 07.06.2016 Gennemføres ikke
528 Lempelse af fakturakrav i handelsnormer for frisk frugt og grønt 07.06.2016 Gennemføres
527 Miljøstyrelsens pantbekendtgørelse 07.06.2016 Gennemføres ikke
526 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - dobbelthjemmel i relation til tømning af fedtudskiller 07.06.2016 Gennemføres delvist
525 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - affaldstilsyn og ankemulighed ved kommunale afgørelser 07.06.2016 Gennemføres delvist
511 Ensartede affaldsregler på tværs af kommuner - ens krav til indsamling- og anvisningsordninger 07.06.2016 Gennemføres delvist
510 Distribution og engrosopbevaring af naturlægemidler undtages fra Lægemiddellovens § 39 godkendelse 07.06.2016 Gennemføres ikke