Spring navigation over
Indhold start

Cirkulær Økonomi

En effektiv anvendelse af ressourcerne og omstilling til cirkulær økonomi vil kunne bidrage til danske virksomheders konkurrenceevne og produktivitet samt styrke dansk eksport af teknologi og viden inden for oparbejdning og dermed skabelsen af vækst og grønne jobs. Danske virksomheder har allerede i dag en stærk position inden for ressourceeffektivisering og genanvendelse. Men en styrkelse af omstillingen til cirkulær økonomi kræver vedvarende fokus på, at reguleringen følger med. Virksomhedsforum foreslår, at reguleringen tilpasses, så der kan skabes kritisk masse på markedet for sekundære ressourcer, bl.a. ved at gøre det nemmere at transportere affald over grænserne og ved at ensarte klassificeringen af affald til henholdsvis deponi, forbrænding og genanvendelse i kommunerne. Det bør også være mindre administrativt bøvlet at få lov til at tage egne og andres udtjente produkter tilbage mhp. at producere nyt. På landbrugsområdet skal reguleringen understøtte, at organiske restprodukter genanvendes højere oppe i værdkæden. Herudover har Virksomhedsforum en række andre forslag, der støtter virksomhedernes muligheder for at ressourceoptimere og omstille sig til en cirkulær økonomi.

Omstillingen mod en cirkulær økonomi er stadig i sin vorden. Det må derfor forventes, at de erhvervsøkonomiske byrder som konsekvens af regulering vil dukke op efterhånden, som reguleringen implementeres eller får virkning for en større målgruppe, når flere og flere virksomheder implementerer cirkulære forretningsmodeller. Derfor er det Virksomhedsforums anbefaling, at regeringen løbende har fokus på de erhvervsøkonomiske konsekvenser ved ny regulering vedrørende cirkulær økonomi.


< Tilbage