Spring navigation over
Indhold start

Barrierer for vækst

Virksomhedsforum sætter med temaet om ”barrierer for vækst” fokus på at skabe forenklinger for iværksættere samt små og nystartede virksomheder - fjerne de barrierer de møder på deres vej til at vokse sig større.

Iværksætteri og skabelsen af nye og aktive virksomheder er af stor betydning for dansk erhvervsliv og bidrager i ganske betydeligt omfang til jobskabelsen i det danske samfund.

Siden 2007 er der imidlertid sket et faldt i antallet af nye højvækstvirksomheder på ca. 44 pct. Danmark står således over en betydelig udfordring på dette område.

Temaet blev koordineret med Danmarks Vækst- og Iværksætteruge (uge 47). Facebooksiden for uge 47 gennemførte en kampagne med det formål at indsamle forslag/input til hvordan byrderne for iværksættere samt små og nystartede virksomheder kan reduceres. En del af forslagene i temaet stammer derfor direkte fra virksomhederne.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
460 Nytænkning af modellerne for prisfastsættelse af universiteternes forskningsresultater, opfindelser og forskerydelser 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
458 Offentlige myndigheder skal betale til tiden 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
457 Kortere betalingsfrist for offentlige myndigheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
455 Tydelig information omkring registrering og godkendelse som eksporterende fødevarevirksomhed 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
454 Udskydelse af frister ved nedetider på digitale løsninger 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
449 Virksomhedsdokumenter med flere officielle kendetegn 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
448 Forhåndsgodkendelse hos Arbejdstilsynet skal forenkles og udvides 02.02.2015 Gennemføres ikke
447 Bedre overblik over krav og udgifter forbundet med at ansætte medarbejdere 02.02.2015 Gennemføres
446 Bedre overblik over offentlige støttemuligheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
445 Nemmere ansættelse af EU-Borgere, som har ret til at arbejde i Danmark 02.02.2015 Gennemføres
444 Hurtigere sagsbehandling hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
443 Selvbetjening på engelsk 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
442 Nedetider på Virk.dk og andre offentlige digitale løsninger 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
441 Svært at udfylde oprettelsesblanket til iværksætterselskaber 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
437 Baggrund for eksportcertifikat og procedure-nedskrivelse 02.02.2015 Gennemføres ikke
436 Key account manager / "112" linie for små og nystartede virksomheder 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
435 Elektroniske eksportcertifikater i fødevarebranchen 02.02.2015 Gennemføres delvist
434 Startpakke til iværksættere 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
431 Forenkling af import/eksport og tolddeklarationsformularer 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
430 Bedre vejledning til import og eksport tolddeklarationer 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
429 Nulindberetning af løn 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
428 Længere momskredittider for SMV'er 02.02.2015 Gennemføres ikke
427 Oprettelse af NemID: Kategorier 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret
426 Bedre vejledning ved oprettelse af NemID 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
425 Øget fokus på de små virksomheders udbytte af vejledningstilbud fra Eksportrådet 02.02.2015 Gennemføres Implementeret
424 Fleksibel og kortvarig hjælp til små og nystartede virksomheders internationalisering 02.02.2015 Gennemføres ikke
423 Mere klar kommunikation fra det offentlige efter opstart 02.02.2015 Gennemføres delvist Implementeret