Spring navigation over
Indhold start

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøreglerne består af arbejdsmiljøloven, som er en rammelov og ca. 100 bekendtgørelser. Dertil kommer ca. 150 AT vejledninger som beskriver, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. En væsentlig del af arbejdsmiljølovgivningen har sin oprindelse i EU-regulering.

Virksomhedernes udfordringer på arbejdsmiljøområdet vil blive drøftet på to møder i Virksomhedsforum – i oktober 2013 og i februar 2014. Herunder præsenteres de forslag, som Virksomhedsforum har sendt til regeringen efter mødet i oktober 2013.


< Tilbage

Vælg alle >

RESULTAT

Nummer Forslag Dato Status
329 Evaluering af kravet om at sygefravær skal beskrives i APV'en 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
328 Psykisk arbejdsmiljø - evaluering af spørgeskema og Arbejdstilsynets kommunikation til virksomheder 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
327 Besøgsrapporten forbedres 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
326 Undersøg mulighederne for i visse tilfælde at anvende besøgsrapporten som en afgørelse 25.02.2014 Gennemføres ikke
325 Der er en række udfordringer med afgørelse uden påbud 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
324 Ny procedure ved strakspåbud 25.02.2014 Gennemføres ikke
323 Begrænsede beskrivelser i Arbejdstilsynets partshøring af virksomheder ved påbud 25.02.2014 Gennemføres ikke
322 Arbejdstilsynets begrundelser i afgørelser 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
315 Præcisering og optimering af Arbejdstilsynets brug af vejledninger over for virksomheder 25.02.2014 Gennemføres delvist
307 Udredning af formkravene inden for det kemiske område så de styrker virksomhedernes arbejde med arbejdsmiljø 25.02.2014 Gennemføres delvist
283 Synlig og klar kommunikation af og dokumentation for praksisændringer 25.02.2014 Gennemføres delvist Implementeret
265 Virksomhederne skal have et sammenhængende overblik over et tilsynsforløb 25.02.2014 Gennemføres Implementeret
234 Arbejdstilsynets udtrækning af virksomheder, en koordinering af teknikken 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
233 Arbejdstilsynet skal arbejde aktivt for at utilsigtede besøg minimeres 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
232 Sagsbehandlingstiden i Arbejdstilsynet ved klager over strakspåbud skal forkortes 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
231 Guide til indberetning af arbejdsskader 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
230 Online værktøj til gennemførelse af APV 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
228 Forenkling af arbejdsgiverens underretningspligt til kommune ved beskæftigelse af unge under 18 år 29.10.2013 Gennemføres Implementeret
227 Koordinering af tilsynsbesøg og regulering på arbejdsmiljøområdet i forhold til andre myndigheders tilsyn og regler 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret
226 Fortolkning om reglerne om unges arbejde 29.10.2013 Gennemføres delvist Implementeret