Spring navigation over
Indhold start

3 mia. målsætning om byrdelettelser

Det fremgår af regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden”, at regeringen vil lette erhvervslivets byrder med op mod 3 mia. kr. frem mod 2020. Erhvervs- og vækstministeren har i et brev til Virksomhedsforum for enklere reglers medlemmer udtrykt ønske om, at Virksomhedsforum spiller en central rolle i indsatsen for at realisere denne målsætning.

Virksomhedsforum har på den baggrund identificeret forslag til områder, som ikke sendes til regeringen efter ”følg eller forklar”-princippet, men som regeringen med fordel kan fokusere på. Virksomhedsforum opfordrer regeringen til at inddrage disse områder i forenklingsarbejdet og ser frem til, at regeringen igangsætter initiativer på baggrund af dette indspil.

Det samlede indspil fra Virksomhedsforum (PDF)